Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Landelijke call Stichting Hartekind

Jaarlijks aan het einde van het jaar krijgen alle kinderhartcentra de uitnodiging om hun onderzoeksaanvragen in te sturen die bijdragen aan de onderzoeksdoelstellingen van Stichting Hartekind.
De doelstellingen van Hartekind richten zich op het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking. Dit wil Hartekind bereiken door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast wil Hartekind bewustwording creëren bij het grote publiek voor de problematiek rondom hartafwijkingen bij kinderen. Het doel hiervan is dat meer mensen zich gaan inzetten voor Hartekind zodat er meer onderzoeken gefinancierd kunnen worden.

Elk jaar worden er ongeveer 1.500 kinderen geboren met een hartafwijkingen en behandeld door middel van een (open)hartoperatie of hartkatheterisatie. Elke ingreep heeft gevolgen voor het kind en de ouders: de stress van de ingreep, mogelijke complicaties, de IC opname na de ingreep, eventuele restafwijkingen en de emotionele nasleep voor het kind en de omgeving.

Na een ingreep is het voor een groot deel van de kinderen mogelijk een normaal leven te leiden, maar niet voor iedereen. Ongeveer een derde van de kinderen houdt restafwijkingen, heeft problemen op bijvoorbeeld neurocognitief gebied of krijgt te maken met hartfalen of hartritmestoornissen. Dat leidt tot problemen die de mogelijkheid om gewoon kind te zijn en later als volwassene normaal deel te nemen aan de maatschappij beperken.

De kinderhartcentra kunnen meedoen aan de call door een volledig onderzoeksplan in te dienen met begroting. Dit plan zal door de Wetenschappelijk Advies Raad (WAR) van Hartekind getoetst worden op wetenschappelijke relevantie en op het belang voor hartekinderen. Kinderhartcentra, kindercardiologen en onderzoekers kunnen zich op de lijst laten zetten voor de uitnodiging van de call door een mail te sturen aan info@hartekind.nl.

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend