Hartekind Businessclub

Stichting Hartekind is een beweging. Wij zetten ons elke dag in om het leven van Hartekinderen en daarmee ook dat van hun ouders een beetje beter te maken. Dat doen wij door te investeren in noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek en projecten welke bijdragen aan het vergroten van de overlevingskansen en verbeteren van de kwaliteit van leven van Hartekinderen.

Als trouw lid van de Hartekind Businessclub bieden wij u niet alleen een interessant netwerk, maar samen met u denken wij graag na over hoe wij onze krachten kunnen bundelen om de doelen van Stichting Hartekind te verwezenlijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan;

• Vrijwillige bijdrage door middel van het inzetten van uw middelen of kennis
• Ontwikkelen van acties en nieuwe initiatieven die bijdragen aan gezamenlijke naamsbekendheid
• Sponsoren van kleding of materialen voor een van onze sportieve evenementen

Als Businessclublid betaald u een symbolische onkostenvergoeding en in ruil daarvoor organiseren wij voor u inspirerende bijeenkomsten, vergroten wij uw zichtbaarheid en natuurlijk bieden wij u een zeer interessant netwerk. 

         "Impact maken doen we samen!"


Waarom zoeken wij Businessclubleden?
Elk jaar worden er in Nederland 1.500 kinderen met een hartafwijking geboren. 90% van deze kinderen wordt volwassen, maar helaas sterft 10% nog altijd aan de gevolgen van deze afwijking. Dat maakt een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen tot 15 jaar. Stichting Hartekind wil hier verandering in brengen. Een leven lang zorg, onzekerheid en angst van deze kinderen en hun familie, dat gun je echt niemand.

Stichting Hartekind heeft als ambitie alleen het beste en meest impactvolle onderzoek te financieren. Dit realiseren wij door te werken met de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen Bij Kinderen’ die nauwkeurig is opgesteld in samenwerking met de Academische Kinderhartcentra in Nederland. Jaarlijks in januari schrijven wij een onderzoekscall uit, waarop onderzoekers hun aanvragen kunnen indienen. Een Ouderraad en (internationale) Wetenschappelijke Adviesraad bepalen vervolgens in de loop van het jaar welke onderzoeken voldoen aan onze criteria, voldoende draagvlak hebben en het verschil maken voor de Hartekinderen. Naast deze noodzakelijke onderzoeken, steunen wij ook projecten met impact. Denk aan de TikkieRing, PacePro en het Hartekind Boek. Het financieren van deze initiatieven kunnen wij niet alleen!
Een actieve businessclub die mee denkt en bereid is met mensen, middelen of geld mee te helpen om onze doelen voor de Hartekinderen te behalen!

Meer weten over de Businessclub van Hartekind?
Graag maken wij geheel vrijblijvend kennis met u. Neem telefonisch contact op via 085-877 2218 of mail naar info@hartekind.nl