Kincor

Stichting Hartekind gelooft in een betere wereld voor alle hartekinderen in Nederland (en daar buiten). Onderzoek speelt hierbij een cruciale rol. De basis van veel onderzoeken is data. Data over hartekinderen en hun hartafwijkingen, hun interventie geschiedenis en andere informatie die helpt in het doen van goed onderzoek. Dé database die onderzoekers helpt aan de juiste informatie in Nederland is Kincor. Het is een Nederlandse database voor medische gegevens van kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud met een hartafwijking.

Het doel van Kincor is om:
 Inzicht te verkrijgen in de epidemiologie van aangeboren en verworven hartafwijkingen;
 Inzicht te verkrijgen in de morbiditeit en mortaliteit van kinderen met een aangeboren hartafwijking;
 Populatie onderzoek van patiënten met aangeboren hartafwijkingen mogelijk te maken;
 Risicofactoren voor morbiditeit en mortaliteit te identificeren;
 Inzicht te verkrijgen in het effect van verschillende of veranderende behandelingsstrategieën bij patiënten met een aangeboren hartafwijking;
 Voldoende grote, specifieke patiënten populaties te identificeren ten behoeve van (interventie-)studies.

Dit zijn projecten (mede gefinancierd door Stichting Hartekind) die de afgelopen jaren mede door Kincor tot stand zijn gekomen:
 Landelijke studie Toffit – voor Fontan en Fallot patienten
 Landeijk consortium Cobra studie – gericht op Fontan en Fallot patiënten
 Racer studie die vanuit Hartekind is gefinancierd: inspanningstesten bij kinderen met AHA
 Landelijk studie naar lange termijn transpositie grote vaten. Eerste project dat gebruik maakt van Kincor en Concor samen
 Landelijke Outreach consortium: Hartekind in samenwerking met de Hartstichting . Onderzoek naar hartafwijkingen met een uitstroomdefect – voor transposite, Fallot en Aortastenose
 Een promotieonderzoek naar klepreparaties bij AVSD en de uitkomsten van kleine mitraliskunstkleppen bij jonge kinderen

Wil je meer weten over Kincor? Klik dan hier. Stichting Hartekind heeft in 2019 en 2020 geld beschikbaar gesteld voor Kincor en heeft een leidende rol gespeeld in de samenvoeging van Kincor & Concor bij de NHR (www.nederlandsehartregistratie.nl).
 

« Bekijk alle onderzoeken