Gezamenlijke subsidie Stichting Hartekind en Hartstichting

Het opzetten van een landelijk netwerk voor onderzoek op het gebied van aangeboren hartafwijkingen. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking van Stichting Hartekind en de Hartstichting. Zij stellen samen 3 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw te vormen consortium.

Stichting Hartekind en de Hartstichting bundelen hun krachten om samen de strijd aan te gaan tegen aangeboren hartafwijkingen. Zij hebben drie kwartiermakers uitgenodigd om een consortium rondom dit onderzoeksthema te formeren waarin alle academische kinder- en congenitaal cardiologische centra participeren.

De kwartiermakers zijn:

  • Prof. Jeroen Bakkers (Geneticus moleculaire cardiologie, Hubrecht Instituut)
  • Prof. Wim Helbing (Kindercardioloog, ErasmusMC en RadboudUMC)
  • Prof. Mark Hazekamp (Kinderhartchirurg, Leiden UMC)

Het doel van het te vormen consortium is het verhogen van de overlevingskans en kwaliteit van leven van zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Om dit te bereiken zal het consortium innovatief onderzoek doen, maar ook resultaten uit eerder onderzoek verder brengen richting toepasbaarheid in de kliniek.

De voorwaarden voor het indienen van een aanvraag en afbakening van het onderzoeksthema zijn te vinden in de onderzoekscall.

Doe jij onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen, en wil je je aansluiten bij dit consortium? Neem dan contact op met de kwartiermakers.

 

 

 

« Bekijk alle onderzoeken