Onderzoekscall Hartekind 2019

De 'Landelijke onderzoeksagenda hartafwijkingen bij kinderen' is onze roadmap om met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de kwaliteit van leven en de overlevingskansen van Hartekinderen te vergroten.

De landelijke onderzoeksagenda bestaat uit vijf thema’s. Deze vijf thema’s geven richting aan alle investeringen die de kinderhartcentra en Stichting Hartekind doen om samen met alle artsen, patiënten en innovatieve organisaties hét verschil te maken voor hartekinderen.

De thema's:

  1. Hartfalen & hartritmestoornissen
  2. Opgroeien met een hartafwijking
  3. Bouwen aan een nieuw hart
  4. Beter de operatie door
  5. De toekomst van het geopereerde hart

Met de steun van onze donateurs willen wij de doelstellingen uit de ‘Landelijke Onderzoeksagenda' realiseren.

Onderzoekscall

Stichting Hartekind schrijft daarom de volgende onderzoekscall uit:

  • Voor 2019 zijn we op zoek naar grote multicenter onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen van onderzoeksthema - 3,4 en 5 - van de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen bij Kinderen’. 
  • Hiernaast stellen wij voor 2019 een viertal stimuleringsbijdragen beschikbaar voor onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen van onderzoeksthema - 1,2,3,4, of 5 – van de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen bij Kinderen’.

Stichting Hartekind gaat voor deze call een bedrag werven van EUR 500.000 voor de financiering van het onderzoek. Het is mogelijk dat de financiering volledig voor één onderzoek ingezet gaat worden, maar ook dat het bedrag verdeeld wordt over meerdere onderzoeken.

De stimuleringsbijdrage betreft een bedrag van EUR 15.000 per onderzoek.

Procedure

De Call bestaat uit twee rondes:

1. Vooraanvraag; indienen voor maandag 14 januari 2019

De vooraanvraag wordt beoordeeld door de Ouderraad en de Wetenschappelijke Advies Raad van Stichting Hartekind. In deze ronde wordt een eerste selectie gemaakt.

2. Indienen volledig onderzoeksplan met begroting, implementatie- en communicatieplan.

Dit onderzoeksplan zal beoordeeld worden door de Wetenschappelijke Advies Raad aangevuld met een aantal externe reviewers. Deze brengen een advies uit aan het bestuur van Stichting Hartekind.

Het bestuur van Stichting Hartekind besluit welke aanvragen worden gehonoreerd.

Documenten

In de onderstaande documenten tref je de volledige documentatie aan ten aanzien van de onderzoekscall 2019. Deze documenten zijn leidend in het gehele proces.

Vragen

Voor vragen over deze call kan je contact opnemen met Ruth Schotborgh, bestuurslid onderzoek: onderzoek@hartekind.nl

Sluitingsdatum

Aanvragen dienen voor maandag 14 januari 2019 ingediend te zijn bij Stichting Hartekind op het volgende e-mailadres: onderzoek@hartekind.nl.

Vooraanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.