Ouderraad Hartekind

Hartekind heeft een Ouderraad. De ouderraad is een belangrijk klankboord voor Stichting Hartekind. Zo adviseert de ouderraad ons welke onderzoeken zij relevant vinden. De uiteindelijke keuze wordt door het bestuur gemaakt op basis van het oordeel van de Wetenschappelijke adviesraad en de feedback die wij krijgen van de Ouderraad.

 

De Ouderraad is samengesteld uit de volgende Hartekindouders:

 

Karin Toet
Linda Knook

Irene Tetteroo
Esther Kooiman 
Peggy Brandwagt
Anneke von Heijden-Brinkman
Minke van Eekhout
Manon Molenaar
Miranda Ehrenhard
Dineke Cost
Chantal Oosterkamp
Marion Beaujean
Regina Kant
Jeanita Wierckx
Lieke van der AA
Margreet Reker
Serge Dekker