‘Patiëntperspectief: wensen en behoeften’ 

Focusgroep 17 september - vanaf 21 jaar 
 

UPDATE: DE INSCHRIJVING VOOR DEZE SESSIE IS INMIDDELS GESLOTEN.


Wil je meedenken over de toekomst van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking? Geef je dan op voor deze focusgroep gericht op de zorg voor volwassenen vanaf 21 jaar met een aangeboren hartafwijking.
 

Achtergrond
Al lange tijd worden gesprekken gevoerd in Nederland hoe zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking nog verder te verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen hebben hun visie op zorg in de toekomst voor deze doelgroep beschreven in het rapport ‘Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking’. Dit rapport hebben zij (recent) aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Als patiëntorganisaties en gezondheidsfondsen (Hartekind, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Harteraad en Hartstichting) zijn wij van mening dat het visiedocument de juiste richting geeft op basis van onderzoeksresultaten. Wat echter ontbreekt, is het perspectief vanuit de patiënt. Een goed inzicht in de wensen en behoeften van de patiënt is cruciaal om de juiste keuze voor de toekomst te maken.

Het ministerie van VWS heeft de patiëntenorganisaties in een brief gevraagd om met een reactie te komen op het rapport en hierin de patiënt en zijn/haar behoeften centraal te stellen. Deze reactie wil het ministerie gebruiken om te komen tot een goed afgewogen advies over de toekomst van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Op basis hiervan zal het ministerie van VWS een koers uitzetten. Als patiëntenorganisaties gaan we uiteraard graag in op dit verzoek. We kunnen dit echter niet alleen, we hebben jouw hulp hierbij nodig!

De basis voor het advies dat wij opstellen zijn de wensen en behoeften van patiënten. De sessie waar wij jou voor uitnodigen, is bedoeld om input op te halen met betrekking tot deze wensen en behoeften. Met verschillende werkvormen halen we een breed beeld op over bijvoorbeeld jullie ervaringen in de zorg of de uitdagingen waar jullie tegenaan lopen in het dagelijks leven. Een deel van de sessie is in verschillende groepen dieper in te gaan op specifieke behoeften in verschillende levensfasen.
 

Praktische informatie

  • Wanneer: 17 september van 14:30 - 16:00 uur 
  • Waar: Digitale bijeenkomst via Microsoft Teams
  • Voorbereiding: Er wordt geen voorbereiding gevraagd voor deze bijeenkomst
  • Voor vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Meike Troost van KPMG (troost.meike@kpmg.nl of +31 6 8319 7970). 

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst. Hiermee geef je éénmalig akkoord voor het delen van jouw gegevens met de vier betrokken organisaties en KPMG. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het uitnodigen en communicatie rondom het op te stellen rapport.

 

« Bekijk alle evenementen