Het verhaal van Milan, geboren met coarctatio aortae en VSD 

Het verhaal van Lova geboren met het 'Taussig-Bing syndroom'

Het verhaal van Maere, geboren met aortaklepstenose