Het verhaal van Manu, geboren met TAPVC (mixed type)

Het verhaal van Hugo en Noah. Beiden geboren met coarctatio aortae en bicuspide aortaklep, plus bij Noah o.a. de ziekte van Ebstein,VSD’s, pulmonaalvenen stenose.

 

Het verhaal van Lio, geboren met DORV