Het verhaal van Monique, geboren met transpositie van de grote vaten en een VSD

 

Het verhaal van Dorien, geboren met een bicuspide aortaklep in combinatie met aortaklepstenose

Het verhaal van Tess, geboren met tetralogie van Fallot