Het verhaal van Morris, geboren met Tetralogie van Fallot

Het verhaal van Roos, geboren met coarctatio aorta 

Het verhaal van Luke en Lynn, geboren met Tetralogie van Fallot