Voorlichting voor ouders

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 1.500 kinderen met een hartafwijking geboren. Zij krijgen hun leven lang te maken met obstakels. Stichting Hartekind heeft veel kennis in huis om ouders én kinderen te voorzien van praktische informatie, te inspireren met positieve verhalen en soms gewoon een luisterend oor te bieden.

Zo geven we een prachtig boek uit met antwoord op veelvoorkomende vragen en vinden veel ouders elkaar op ons forum. Voor kinderen is er de Tikkiering: een hulpmiddel waarmee een hartekind een bedel ontvangt bij ieder ziekenhuisbezoek.

Een luisterend oor

Hand met Hart

Hartekind forum

Het Hartekind Forum is er voor hartekinderen zelf, harteouders en iedereen die zich betrokken voelt bij een hartekind. Ook is er een speciale plek voor ouders die hun hartekindje zijn verloren.

Kind op schoot bij centrumbijeeenkomst kindercardiologie

Centrumbijeenkomsten

Voor (familie van) patiënten met een aangeboren hartafwijking verzorgt Stichting Hartekind jaarlijks centrumbijeenkomsten.

Dit doen wij in samenwerking met de academische ziekenhuizen in Nederland en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH).