Organisaties & instanties

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste organisaties en instanties die een rol kunnen spelen voor hartekinderen en hun omgeving. Heb je een toevoeging op deze lijst? Neem dan contact op via info@hartekind.nl
 

Kinderziekenhuizen:

Amsterdam UMC - Emma Kinderziekenhuis 
Loc. AMC       Tel. 020-56 69 111
Loc. VU MC   Tel. 020-44 44 444
www.amc.nl

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Tel. 010-70 40 704
www.erasmusmc.nl

Leiden UMC - Willem-Alexander Kinderziekenhuis 
Tel. 071-52 69 111
www.lumc.nl
 
Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 
Tel. 043-38 76 543
www.mumc.nl
 
Radboud UMC - Amalia Kinderziekenhuis
Tel. 024-36 11 111
www.radboudumc.nl

UMC Groningen - Beatrix Kinderziekenhuis
Tel. 050-36 16 161
www.umcg.nl

UMC Utrecht - Wilhelmina Kinderziekenhuis
088-75 55 555 
www.umcutrecht.nl

 

Overig:

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO)
Helpt onderwijsinstellingen bij inclusief onderwijs en studentenwelzijn zodat studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag kunnen leren zonder belemmering.

Tel. 073-68 00 783
www.ecio.nl

Hartstichting 
Strijdt tegen hart- en vaatziekten door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven voorlichting en door op te komen voor patiëntenbelangen.

Tel. 070-31 55 555 
www.hartstichting.nl

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg - Kinder Comfort Team (KCT)
Een KCT slaat bij kinderpalliatieve zorg de brug tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis, geeft daarbij begeleiding aan gezinnen en organiseert/ coördineert waar nodig ook zorg.

Tel. 06-44 21 37 65 
www.kinderpalliatief.nl

KinderThuisZorg 
Biedt met wijkteams kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis (bijv. op het kinderdagverblijf of school).

Tel. 088-02 00 700 
www.kinderthuiszorg.nl

Medische Kindzorgsysteem (MKS) 
Regelt integrale kindzorg door het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg buiten het ziekenhuis.

www.integralekindzorgmetmks.nl

Netwerk Ziezon (Ziek Zijn & Onderwijs)  
Landelijk netwerk van experts op het gebied van onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen.

Tel. 070- 31 54 100  
www.ziezon.nl   

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen    
Ondersteunt onderwijsinstellingen en ouders zodat langdurig en chronisch zieke kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.

www.ozl.nu

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen 
Richt zich voor mensen met een aangeboren hartafwijking op het verbeteren van hun positie in de samenleving door het geven van voorlichting en het faciliteren van lotgenotencontact.

Tel. 088-50 54 322 
www.aangeborenhartafwijking.nl  

Ronald McDonald Kinderfonds  
Zorgt dat zieke kinderen en hun familie bij elkaar kunnen zijn door verblijf op loopafstand van het ziekenhuis, een huiskamer in het ziekenhuis en een aangepast vakantiehuis voor zorgintensieve kinderen.

Tel. 088-22 19 000 
www.kinderfonds.nl   

Vereniging Nee-eten 
Richt zich voor kinderen met chronische voedingsproblemen op voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Streeft naar betere behandelingsmogelijkheden en samenwerking tussen behandelaars. 

Tel. 088 – 63 33 836 
www.nee-eten.nl