Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de Directeur-Bestuurder bij haar strategische beleidsvorming en de uitvoering van haar taken, oog houdt op de maatschappelijke doelstellingen van Stichting Hartekind, in overeenstemming met de statuten. Bovendien toetst zij of er een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt ten behoeve van de belanghebbenden van de Stichting.

Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een adviesrol en is sparringpartner voor de Directeur-Bestuurder. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is gestreefd naar een mix van verschillende persoonlijkheden en ervaringsgebieden. De raad van Toezicht is de werkgever van de Directeur/Bestuurder, is onafhankelijk en de leden van de Raad van Toezicht genieten geen bezoldiging.

Joost Vrancken Peeters

Voorzitter

Joost is in het dagelijks leven advocaat bij Flynth adviseurs en accountants. Joost heeft drie kinderen en is getrouwd met Mariëlle. Joost heeft de transitie naar Raad van Toezicht voltooid en vervult nu graag het voorzitterschap van Stichting Hartekind. Joost brengt zijn vrije tijd graag door in de bossen op zijn mountainbike.

Arjen Schouten

Financiën en Risicobeheersing

Arjen is het dagelijkse leven werkzaam bij een financiële dienstverlener met als aandachtgebied financiën. Hij is getrouwd met Dorothé en vader van Lucca en Fleur.

Arjen heeft zelf van dichtbij ervaren, als vader van een dochter met een aangeboren hartafwijking, hoe belangrijk onderzoek is om de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van hartekinderen te vergroten. Nu Arjen en zijn gezin zelf in rustiger vaarwater zijn gekomen met de zorg voor Lucca levert hij graag een bijdrage aan verdere ontwikkeling van de stichting.

Barbara Hellendoorn

Fondsenwerving, Marketing en Communicatie

Barbara Hellendoorn is zeer gedreven in fondsenwerving en communicatie, deed haar kennis en ervaring in ruim 25 jaar op bij vijf van Nederlands grootste Goede doelen. Ze is nu Manager Marketing en Communicatie bij Natuurmonumenten. Écht verbinding aangaan met patiëntjes en hun families, gevers, én iedereen die betrokken is bij Hartekind, is voor haar guiding principle, om onze gezamenlijke droom waar te maken. Barbara woont in Amstelveen, is getrouwd met Bart, en moeder van twee jongvolwassen dochters.

Maarten Aardoom

HR & Organisatieontwikkeling

Maarten is ondernemer en partner bij ADJ, het bureau voor advies, talentontwikkeling en werving & selectie voor maatschappelijke organisaties. Zijn vrije tijd brengt hij graag door op de padelbaan, langs de lijn als voetbalcoach of hardlopend over de Utrechtse heuvelrug. Maarten is graag maatschappelijk betrokken en vindt het eervol om als toezichthouder bij te mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van Stichting Hartekind. Maarten is de trotse vader van twee hartekinderen Tibbe & Loet.

Majon Muller

Onderzoek & Samenwerking

Majon is internist en hoogleraar in het Amsterdam UMC en ze leidt een onderzoeksgroep op het gebied van de connectie tussen “Hart en Brein”. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Internisten Vereniging. Majon hoopt als RvT lid een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Hartekind op het gebeid van wetenschap en innovatie. Majon woont in Amsterdam, is getrouwd met Bronwyn, en moeder van twee tienerdochters.