Hartekind team

Zenka Reijn-Slegt is per 1 oktober 2022 gestart als uitvoerend directeur van
Stichting Hartekind. Met de implementatie van het Raad van Toezicht model leidt zij als statutair directeur/bestuurder Stichting Hartekind de volgende fase in. De aansturing van het team staat onder haar leiding, met het team wordt de komende jaren gewerkt aan het in de praktijk brengen van het meerjarenbeleidsplan.

Zenka Reijn-Slegt

Directeur Stichting Hartekind

Zenka richt zich op het doorontwikkelen van de organisatie, de groei van inkomsten en het versterken van de impact van het onderzoek en projecten van Hartekind. Zij startte ooit als kinderverpleegkundige en werkte in die periode veel met hartekinderen en hun ouders. Zij groeide door in leidinggevende functies en is sinds 2006 actief in de Goede Doelen wereld. Zenka zet zich samen met het team en alle betrokkenen in om hét verschil te maken voor hartekinderen. In haar vrije tijd houdt Zenka van sport en reizen met haar gezin.

Coördinator vrijwilligers Stichting Hartekind

Natalie Westerman

Coördinator vrijwilligers & Office manager

Als Office Manager is Natalie het eerste aanspreekpunt als je contact opneemt met Stichting Hartekind. Zij ondersteunt collega’s en iedereen die zich inzet voor hartekinderen. Natalie is erg sociaal, helpt graag anderen en is een echte duizendpoot. Daarnaast is Natalie ook Coördinator vrijwilligers. In deze functie ondersteunt zij de vrijwilligers en mensen die zelf in actie komen voor Stichting Hartekind én is zij verantwoordelijk voor de landelijke collecteweek.

“Zelf het verschil maken voor alle hartekinderen en hun omgeving geeft mij veel energie”

Fleur van den Bos

Fondsenwerving

Fleur richt zich binnen Hartekind op alle donateurs die met hun financiële bijdrage de missie van Hartekind steunen. Zij ziet het als een grote uitdaging om zoveel mogelijk mensen als donateur te betrekken bij het bereiken van de missie om hartekinderen een betere toekomst te bieden. Daarom wil zij iedereen in Nederland bekendmaken met de impact van een hartafwijking bij kinderen en de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek om dit doel te bereiken.

Nicky Lakeman

Evenementen

Nicky werkt sinds mei 2018 bij Stichting Hartekind. Voor die tijd werkte ze als televisieredacteur bij diverse kinderprogramma’s. Nu zet ze haar creativiteit in om ook hartekinderen onbezorgd kind te kunnen laten zijn. Door mooie evenementen te organiseren en bijzondere acties te bedenken, maakt ze anderen enthousiast om zich ook voor dit doel in te zetten. In haar vrije tijd traint ze fanatiek in het dressuurteam van de Larense Manege. Daarnaast houdt ze van zingen, koken, bakken en is ze stiekem ook vaak te vinden in haar (moes)tuin.

Corinne van Vugt

Marketing & Communicatie

Met haar jarenlange ervaring in de media richt Corinne  zich in haar rol bij Stichting Hartekind op het vergroten van de naamsbekendheid en de urgentie van hartafwijkingen bij kinderen. Dit doet zij door het grote publiek aan te spreken met pakkende en overtuigende mediacampagnes, die impact maken en hoop geven.  Ze woont in Vreeland samen met Kevin en is moeder van zoon en hartekind Jack (2015) en dochter Charlie (2018).

“Het is mooi om mijn kwaliteiten in te kunnen zetten bij een stichting die voor mij zo dichtbij mijn hart staat, doordat ik zelf thuis ervaar hoe het is om een hartekind te hebben”. 

Laura Oudenhoven

Onderzoek

Vanuit haar achtergrond in het wetenschappelijk onderzoek bij kinderen, richt Laura zich bij Stichting Hartekind op alle zaken rondom de onderzoeksprojecten. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van lopende onderzoeken, de beoordeling van deel- en eindresultaten en de coördinatie van nieuwe aanvragen. Laura vindt het belangrijk dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor hartekinderen en hun ouders! Daarom zet ze ook in voor het vertalen van de onderzoeken naar begrijpelijke taal.

Frederieke Mol

Office Manager & Support Medewerker

Frederieke vormt samen met Natalie het eerste aanspreekpunt bij Stichting Hartekind en zorgt dat alles op kantoor vlekkeloos verloopt. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij de organisatie van onze eigen evenementen. Frederieke draagt graag haar steentje bij aan alles wat de (naams)bekendheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle hartekinderen ten goede komt. Zij herkent veel verhalen omdat zij zelf ook een hartekind heeft (Madelief van 7 jaar) en voelt zich daardoor nauw verbonden met alle hartekinderen en hun ouders.