Wist je dat je geld van de Belastingdienst kunt terugkrijgen bij een schenking aan Stichting Hartekind? Dankzij onze ANBI-status is jouw gift aftrekbaar van je inkomen en betaal je jaarlijks minder inkomstenbelasting.

Doe een periodieke schenking
Meisje met Syndroom van Down knuffelt met broer

Hoe werkt belastingvrij schenken?

Om gebruik te maken van belastingvrij schenken, leg je je gift aan Stichting Hartekind voor minimaal 5 jaar vast in een schenkingsovereenkomst. Je bepaalt zelf de hoogte van het vaste bedrag dat je jaarlijks wilt schenken en in hoeveel termijnen je dat wilt betalen via een eigen overboeking of automatische incasso.

Meisje met Syndroom van Down ligt op grond en lacht naar zus

Geef méér voor hetzelfde geld

Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kan je het bedrag van jouw schenking zelfs verhogen. Doordat de Belastingdienst meebetaalt aan jouw schenking kan je bruto meer geld geven, terwijl jij netto hetzelfde betaalt. Met als groot voordeel dat Stichting Hartekind méér onderzoek kan financieren met jouw schenking.

Envelop met rood hart

Stuur de ondertekende overeenkomst per email naar info@hartekind.nl o.v.v. “Belastingvrij schenken” óf per post naar:

Stichting Hartekind
T.a.v. Fleur van den Bos
Professor W.H. Keesomlaan 12
1183 DJ Amstelveen

Bereken je voordeel

Is periodiek schenken voor jou interessant? Met de handige tool bereken je snel wat jij terug kunt krijgen van de belasting.

Naar de rekentool

De hartafwijking van Mila heeft onze gezinsband alleen maar sterker gemaakt.

Daniëlle

Moeder van hartekind Mila

Kom in contact

Heb je vragen over de mogelijkheden van periodiek schenken aan Stichting Hartekind? Wij denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op met:

Fleur van den Bos

Particuliere fondsenwerving

Telefoon: 06-18 16 55 55
E-mail: fleur@hartekind.nl

Veelgestelde vragen

Waar wordt mijn donatie aan besteed?

Stichting Hartekind zet zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskans van hartekinderen en het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Met dit doel financieren wij noodzakelijk onderzoek, maken innovatieve projecten mogelijk, geven voorlichting aan ouders en creëren bewustwording bij het brede publiek over de impact van een hartafwijking bij kinderen. Zo werken we – sámen met jou – aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!

Bekijk de lopende onderzoeken.

Is Stichting Hartekind een betrouwbaar Goed Doel?

Integriteit, kwaliteit en transparantie vormen de kernwaarden van Stichting Hartekind. We gaan zo efficiënt en effectief mogelijk om met iedere euro die wij ontvangen, vinden het belangrijk om onze achterban hierover zo goed mogelijk te informeren en laten ons onafhankelijk controleren.

Stichting Hartekind heeft een CBF-keurmerk, een ANBI-status en houdt zich aan de Code Goed Bestuur en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. De toekenningen van onderzoek door Hartekind vinden plaats op basis van een advies van de Ouderraad en de Wetenschappelijke Adviesraad, waarvan de leden werkzaam zijn binnen de kindercardiologie.

Lees hier alles over de certificering en keurmerken van Stichting Hartekind.

Hoe verhoudt Stichting Hartekind zich tot andere organisaties?

Stichting Hartekind is het énige goede doel in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. De focus van Hartekind op kinderen met een hartafwijking is levensbelangrijk, omdat er op dit moment structureel te weinig aandacht is voor deze hele grote groep kinderen. Terwijl veel van deze kinderen een leven lang te maken hebben met ingrepen, ziekenhuisbezoeken en nog dagelijks te maken hebben met een lagere kwaliteit van leven en een kortere levensverwachting.

Stichting Hartekind werkt nauw samen met alle kinderhartcentra in Nederland om de zorg voor alle hartekinderen verder te verbeteren. Daarnaast werkt Hartekind samen met patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen zoals de Hartstichting. Deze organisaties hebben allen een nadrukkelijk bredere missie dan alleen hartekinderen.

Kan ik mijn schenkingsovereenkomst tussentijds wijzigen of opzeggen?

Ja, je kan de overeenkomst altijd schriftelijk opzeggen. Maar let op: als je binnen de eerste 5 jaar van de overeenkomst zonder geldige reden opzegt, dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de eerdere jaren waarin de schenking wel werd voldaan. Geldige redenen voor opzegging kunnen worden aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Denk hierbij aan het verlies van een baan of arbeidsongeschiktheid/ invaliditeit, bij overlijden of wanneer Stichting Hartekind haar ANBI-status verliest.

Wat is het voordeel van periodiek schenken voor mij?

Door je schenkingen aan Stichting Hartekind vast te leggen met een overeenkomst draag je structureel bij aan een gezonde toekomst voor hartekinderen en zijn jouw bijdragen voor de komende jaren goed geregeld.

Ook kan je méér geven voor hetzelfde geld. Hoe dat zit? Doordat de Belastingdienst meebetaalt aan jouw schenking kan je bruto meer geld geven, terwijl jij netto hetzelfde betaalt. Zo kan Stichting Hartekind méér onderzoek financieren met jouw schenking.

Wat is het voordeel van periodiek schenken voor Stichting Hartekind?

Doordat een periodieke schenking voor minimaal 5 jaar wordt vastgelegd in een overeenkomst, heeft Stichting Hartekind zekerheid van inkomsten over een langere termijn. Hierdoor kunnen wij beter inschatten hoeveel geld wij kunnen investeren in onderzoek, voorlichting en bewustwording om hartekinderen een gezonde toekomst te geven.

Welke gegevens heb ik nodig bij mijn belastingaangifte?

In de ondertekende schenkingsovereenkomst die je van ons ontvangt, staat een uniek transactienummer. Dit geef je bij jouw belastingaangifte door aan de Belastingdienst. Daarnaast geef je het RSIN-nummer van Stichting Hartekind door. Dit is het nummer waaronder Stichting Hartekind bij de Belastingdienst bekend is. Ons RSIN-nummer is 819692700.

Is het niet risicovol om een overeenkomst van 5 jaar aan te gaan?

Bij het aangaan van de overeenkomst kan je aangeven in welke situaties de overeenkomst komt te vervallen, zoals bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. De overeenkomst stopt altijd bij overlijden. Je belast dus nooit jouw nabestaanden. Voor ieder jaar dat je de overeenkomst hebt, ontvang je wel het fiscale voordeel.

Hoe stap ik over van een vaste donatie naar een periodieke schenking?

Bij het toesturen van de overeenkomst voor een periodieke schenking aan Stichting Hartekind kan je aangeven of je jouw vaste donatie wilt annuleren. Wij regelen dan automatisch dat de vaste donatie wordt stopgezet bij ingang van de schenkingsovereenkomst.

Kan ik op ieder moment van het kalenderjaar een periodieke overeenkomst aangaan?

Ja, dat kan. Je bent vanuit de Belastingdienst wel verplicht om vóór 1 januari van het volgende kalenderjaar het hele jaarbedrag te betalen. Dit betekent dat je in het resterende deel van het huidige kalenderjaar evenveel betaalt als wat je daarna over een heel jaar betaalt.