Voortgang concentratie operaties bij aangeboren hartafwijkingen

Op 10 maart 2022 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) opdracht gegeven aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) voor het uitvoeren van een zogenaamde impactanalyse. In de impactanalyse wordt onderzocht wat de impact is van de concentratie van de operatieve zorg voor aangeboren hartafwijkingen voor patiënten onder behandeling in Nederland, voor het wetenschappelijk onderzoek en het zorgaanbod in de ziekenhuizen. De vier gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen hebben gezamenlijk opgeroepen tot het uitvoeren van een impactanalyse.
 
Lange weg naar concentratie van aangeboren hartafwijkingenzorg
Eind 2021 heeft de minister van VWS een besluit genomen om operaties bij kinderen en complexe operaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking te concentreren naar twee locaties. De reden is dat het concentreren van de operatieve zorg rond aangeboren hartafwijkingen de kwaliteit en continuïteit van zorg verbetert en een impuls geeft aan de verbetering van deze zorg in de toekomst. Er is daarom al lang over gesproken. Medio 2021 verscheen een rapport van de wetenschappelijke verenigingen (NVT, NKV en NVVC), die schrijven dat door complexe ingrepen te concentreren de kwaliteit van zorg zal verbeteren. Het patiënten perspectief was helaas nog niet meegenomen in dit rapport. Daarom voerden de gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen gezamenlijk een onderzoek uit naar het patiënten perspectief en boden dit rapport aan de minister en de wetenschappelijke verenigingen aan. In dit rapport riepen de organisaties op eerst een impactanalyse uit te voeren. En om gezamenlijk een plan te ontwikkelen voor intensieve nationale samenwerking in één virtueel centrum voor aangeboren hartafwijkingen. In december nam de minister het besluit om naar twee locaties (Rotterdam en Utrecht) te concentreren. Dit besluit creëerde boze reacties uit de centra die niet geselecteerd waren voor de operaties en grote bezorgdheid bij patiënten. De patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen (Stichting Hartekind, Hartstichting, Patiëntenverenigingen Aangeboren Hartafwijkingen en Harteraad) hebben daarom in de tweede kamer en in de vele contacten met VWS en de NZa opgeroepen de impactanalyse alsnog uit te voeren om zo een beter onderbouwd besluit te kunnen nemen, dit besluit beter uit te kunnen leggen én een plan te maken om de negatieve gevolgen van concentratie te verminderen.  
 
Grote rol voor umc’s in de impactanalyse
Op 10 maart 2022 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) opdracht gegeven aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) voor het uitvoeren van een zogenaamde impactanalyse. Meer informatie over de opdracht aan de NZA vanuit het ministerie van VWS is hier terug te lezen. De patiëntorganisaties en gezondheidsfondsen hebben kortgeleden een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de NZa. Daarbij hebben wij als organisaties het verzoek gekregen om een bijdrage te leveren in deze impactanalyse. Deze bijdrage richt zich op het meedenken over de indicatoren die voor patiënten van belang zijn in de zorg en in het onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen en te borgen dat het patiënten perspectief goed aan bod komt in de impactanalyse De NZa heeft deze vraag ook gesteld aan de ziekenhuizen en andere wetenschappelijke verenigingen. De NZA heeft een commissie ingesteld in overleg met de ziekenhuizen om op basis van de opgestelde indicatoren de werkelijke impactanalyse te doen. Daarvoor zullen de ziekenhuizen ook uitgebreide dossiers moeten aanleveren. De samenstelling van de commissie is niet bekendgemaakt. We zullen daarom de uitkomsten van het rapport beoordelen op basis van de onderbouwing van het advies van de NZa. We zullen dit toetsen aan de patiënten raadpleging die we september vorig jaar hebben uitgevoerd (klik hier voor het rapport), de reacties van patiënten en hun naasten die we hebben ontvangen en de adviezen die we eerder hebben uitgebracht. In september levert de NZa een rapport op, op basis waarvan het ministerie de vervolgstappen zal gaan zetten. 
 
Gevolgen van de impactanalyse
Op basis van de impactanalyse neemt de minister van VWS een besluit over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Ook zal de impactanalyse aandachtspunten opleveren die helpen de concentratie van de zorg op een goede wijze uit te voeren. Wij zullen bij het uitkomen van het rapport de uitkomsten met jullie delen en onze visie vormen en met jullie delen. Daarbij zullen wij ook direct aangeven als deze informatie beschikbaar is, zodat jij als nauw betrokkene hier ook gelijk jouw mening over kunt vormen. We volgen het proces kritisch en blijven betrokken om continue het perspectief van patiënten en de belangen voor de best mogelijke zorg, nu en voor toekomstige patiënten, te behartigen. 
 
Patiënten onderzoek (belangrijk!)
Een onderdeel van de impactanalyse van de NZa is een vragenlijst voor patiënten. Deze vragenlijst is de afgelopen week gedeeld via de academische ziekenhuizen. Wanneer jij of jouw kind bij één van de academische centra onder behandeling staat, heb je als het goed is een uitnodiging gehad voor deze vragenlijst gehad. Deze kun je dan tot en met 29 mei invullen. Mocht je de vragenlijst niet ontvangen hebben, trek dan aan de bel bij jouw ziekenhuis!
 

Gerelateerde berichten aangaande de concentratie van de kinderhartcentra:

  • Reactie besluit Minister de Jonge over concentratie openhartoperatie en interventies
  • Update januari 2022

Q&A concentratie hartcentra

 

* Stichting Hartekind, Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, Harteraad en de Hartstichting

 

« Bekijk alle nieuwsberichten