Onderzoekscall Hartekind 2020

De 'Landelijke onderzoeksagenda hartafwijkingen bij kinderen' is onze roadmap om met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de kwaliteit van leven en de overlevingskansen van Hartekinderen te vergroten.

De landelijke onderzoeksagenda bestaat uit vijf thema’s. Deze vijf thema’s geven richting aan alle investeringen die de kinderhartcentra en Stichting Hartekind doen om samen met alle artsen, patiënten en innovatieve organisaties hét verschil te maken voor hartekinderen.

De thema's:

  1. Hartfalen & hartritmestoornissen
  2. Opgroeien met een hartafwijking
  3. Bouwen aan een nieuw hart
  4. Beter de operatie door
  5. De toekomst van het geopereerde hart

Met de steun van onze donateurs willen wij de doelstellingen uit de ‘Landelijke Onderzoeksagenda' realiseren.

Onderzoekscall

UPDATE: Door meerdere gevolgen van het corona virus zal er dit najaar geen tweede ronde zijn voor stimuleringsbijdragen. Volgend jaar, in 2021, zijn wij van plan om voor de stimuleringsbijdragen wel een voor- en najaar ronde te organiseren. 

Stichting Hartekind schrijft daarom de volgende onderzoekscall uit:

  • Voor 2020 zijn we op zoek naar grote multicenter onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen van alle onderzoeksthema’s van de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen bij Kinderen’. `
  • Hiernaast stellen wij in 2020 in het voorjaar en in het najaar stimuleringsbijdragen beschikbaar. Ook deze onderzoeken moeten bijdragen aan de doelstellingen van één van de onderzoeksthema’s van de ‘Landelijke Onderzoeksagenda Hartafwijkingen bij Kinderen’.

Stichting Hartekind gaat voor deze call een bedrag werven van EUR 600.000 voor de financiering van het onderzoek. Het is mogelijk dat de financiering volledig voor één onderzoek ingezet gaat worden, maar ook dat het bedrag verdeeld wordt over meerdere onderzoeken.

De stimuleringsbijdrage betreft een bedrag van maximaal EUR 40.000 per onderzoek en een maximum van EUR 125.000 in het voorjaar en nog eens EUR 125.000 in het najaar.

Procedure

De Call bestaat uit twee rondes:

1. Indienen vooraanvraag multicenter onderzoek en definitieve stimuleringsbijdrage: voor maandag 25 mei 2020

De vooraanvraag wordt beoordeeld door de Ouderraad, de Wetenschappelijke Advies Raad en het Comité van Aanbeveling van Stichting Hartekind. In deze ronde wordt een eerste selectie gemaakt.

2. Indienen volledig onderzoeksplan multicenter onderzoek met begroting, implementatie- en communicatieplan, de deadline is bewust nog niet vastgesteld, vanwege mogelijke ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus.

Dit onderzoeksplan zal beoordeeld worden door de Ouderraad, de Wetenschappelijke Advies Raad en een Internationale Raad, eventueel aangevuld met een aantal externe reviewers. Deze brengen een advies uit aan het bestuur van Stichting Hartekind.

Het bestuur van Stichting Hartekind besluit welke aanvragen worden gehonoreerd.

Documenten

In de onderstaande documenten tref je de volledige documentatie aan ten aanzien van de onderzoekscall 2020. Deze documenten zijn leidend in het gehele proces.

Vragen

Voor vragen over deze call kan je contact opnemen met Nathan van Doorn, bestuurslid onderzoek: nathan@hartekind.nl

Sluitingsdatum

Aanvragen dienen voor maandag 25 mei 2020 ingediend te zijn bij Stichting Hartekind op het volgende e-mailadres: onderzoek@hartekind.nl.

Vooraanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

« Bekijk alle nieuwsberichten