Onderzoekscall Hartekind 2022
 
De 'Landelijke onderzoeksagenda hartafwijkingen bij kinderen' is onze roadmap om met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de kwaliteit van leven en de overlevingskansen van Hartekinderen te vergroten. De landelijke onderzoeksagenda bestaat uit vijf thema’s. Deze vijf thema’s geven richting aan alle investeringen die de kinderhartcentra en Stichting Hartekind doen om samen met alle artsen, patiënten en innovatieve organisaties hét verschil te maken voor hartekinderen.
 
De vijf thema’s:
1. Hartfalen & hartritmestoornissen
2. Opgroeien met een hartafwijking
3. Bouwen aan een nieuw hart
4. Beter de operatie door
5. De toekomst van het geopereerde hart
 
Met de steun van onze donateurs willen wij de doelstellingen op deze thema’s uit de ‘Landelijke Onderzoeksagenda' realiseren.
 
CALL 2022
Stichting Hartekind schrijft daarom de volgende onderzoekscall uit:
Voor 2022 zijn we op zoek naar grote onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen van alle onderzoeksthema’s van de Landelijke Onderzoeksagenda. Stichting Hartekind gaat voor deze call een bedrag werven van EUR 600.000 voor de financiering van het onderzoek. Het is mogelijk dat de financiering volledig voor één onderzoek ingezet gaat worden, maar ook dat het bedrag verdeeld wordt over meerdere onderzoeken.
 
Proces
De call bestaat uit twee rondes: 
1. Indienen vooraanvraag uiterlijk op 30 juni 2022
2. Indienen van een volledig onderzoeksplan uiterlijk op 30 oktober 2022 (alleen op uitnodiging van het bestuur van Stichting Hartekind)
 
De vooraanvraag wordt beoordeeld door de Ouderraad en de Wetenschappelijke Advies Raad van Stichting Hartekind. Zij zullen het bestuur van Stichting Hartekind adviseren welke onderzoeken door zullen gaan naar de twee ronde. 
Op uitnodiging van het bestuur zullen de onderzoekers gevraagd worden een volledig onderzoeksplan uit te werken. De volledige onderzoeksplannen zullen voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie. De aanvragers zullen op 15 november hun onderzoeksvoorstellen presenteren voor de beoordelingscommissie. Na een vragenronde van de beoordelingscommissie zal het bestuur van Sitchting Hartekind geadviseerd worden welk(e) onderzoek(en) gehonoreerd zouden kunnen worden.  
Het bestuur van Stichting Hartekind besluit welke aanvragen worden gehonoreerd.
 
Documenten
In de onderstaande documenten is de volledige documentatie te vinden behorend bij de call 2022. Deze documenten zijn leidend in het gehele proces.
 
Vragen
Voor vragen over deze call kan je contact opnemen met Nathan van Doorn, bestuurslid onderzoek: nathan@hartekind.nl 
 
Sluitingsdatum
Vooraanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2022 ingediend te zijn bij Stichting Hartekind op het volgende e-mailadres: onderzoek@hartekind.nl Vooraanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 
 
 

« Bekijk alle nieuwsberichten