TheDutch4Kids doneert € 30.000 aan ‘medische kinderprojecten’

Jaarlijks organiseert TheDutch4Kids diverse activiteiten rondom golf met als doel geld in te zamelen voor kansarme en hulpbehoevende kinderen in de wereld. Hoogtepunt van het jaar is de Charity Day in oktober op de golfbaan The Dutch in Spijk. Mario Kruijt, voorzitter van TheDutch4Kids: “Alle plannen waren gesmeed om zo veilig mogelijk het golfevent te kunnen organiseren in 2020. Helaas moest door de aanscherping van de Covid-maatregelen toch besloten worden om dit evenement alsnog af te blazen.” 

Ondanks de afzegging van de Charity Day mocht TheDutch4Kids toch spontane donaties ontvangen. Deze wilden zij graag uitreiken aan de aan TheDutch4Kids gelieerde partnerstichtingen ‘Stichting Vrienden van het Sophia’, ‘Stichting Hartekind’ en ‘het Sikkelcelfonds’. “Juist in deze moeilijke tijden, kunnen zij deze steun enorm goed gebruiken”, geeft Mario aan. Afgelopen vrijdag 16 april 2021 was het officiële moment waarop TheDutch4Kids de donaties uitreikte. Naast het overhandigen van de cheques hebben de drie partnerstichtingen in een korte presentatie aangegeven aan welk project de donatie besteed gaat worden.

Moeder en Kind Centrum Sophia Kinderziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Sophia ontving een donatie van € 18.000 van TheDutch4Kids, die zij voor een deel zullen besteden aan het Moeder en Kind Centrum in het Sophia Kinderziekenhuis. Hiermee is TheDutch4Kids ook founder van dit mooie project. In het Moeder en Kind Centrum zijn alle disciplines aanwezig om complexe multidisciplinaire zorg aan moeder en kind te leveren. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft de grootste afdeling Neonatologie van West-Europa. Hier wordt gezorgd voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap, maar ook voor kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders hier erg belangrijk. Zij worden stap voor stap meegenomen in de besluitvorming over de behandeling.

Er wordt ook een nieuwe afdeling foetale therapie opgezet. Dit staat voor behandeling van kinderen in de baarmoeder. Er is inmiddels veel kennis over het feit dat gezond zwanger zijn ook bijdraagt aan de gezondheid na de zwangerschap. Dit is een nieuwe en grensverleggende stap voor het hele Sophia Kinderziekenhuis, waarmee het moment van diagnostiek en behandeling van het zieke of bedreigde kind verschoven kan worden van ná naar vóór de geboorte.

Onderzoek naar hartfalen en therapie bij kinderen

Aangeboren hartafwijkingen (AHA) zijn de meest voorkomende aangeboren afwijkingen. Elke dag worden er 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Zij moeten vaak geopereerd en intensief behandeld worden in de eerste levensmaanden. Om de dag overlijdt er een kind aan een AHA. Kinderen die de eerste behandeling hebben overleefd, hebben kans op het ontwikkelen van hartfalen en hartritmestoornissen, beide levensbedreigende complicaties. Voor hartfalen bij kinderen met een hartafwijking bestaat geen therapie.

Er is dus dringend behoefte aan kennis over het ontstaan van hartfalen bij deze kinderen en aan het ontwikkelen van een therapie. De donatie voor Stichting Hartekind ad € 6.000 zal naar onderzoek gaan om hartkweekweefsel te onderzoeken met als doel de hartspier te kunnen versterken en daarmee hartfalen bij kinderen met hartafwijkingen te voorkomen.

Herseninfarcten bij kinderen met sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die gekenmerkt wordt door ernstige bloedarmoede en het optreden van ondragelijke pijnaanvallen (sikkelcelcrisen). Na verloop van tijd raken alle organen beschadigd. Ieder jaar worden er wereldwijd 300.000 kinderen met sikkelcelziekte geboren. In 2050 zal dit aantal naar schatting oplopen naar 400.000. Mensen met sikkelcelziekte kunnen al op jonge leeftijd te maken krijgen met hersen- en botinfarcten, nierschade, hartfalen en ernstig verlopende infecties. Patiënten met sikkelcelziekte overlijden vaak veel te jong. Stichting het Sikkelcelfonds wil meer aandacht genereren voor de oplossing van de sikkelcelziekte. De donatie ad € 6.000 wordt gebruikt voor het project herseninfarcten bij kinderen met sikkelcelziekte.

Het bestuur van TheDutch4Kids is trots om uit naam van alle donateurs deze mooie donaties te kunnen leveren aan de bovengenoemde kinderprojecten van de drie partnerstichtingen.

Charity Day 2021

Mario: “Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Charity Day van d.d. dinsdag 26 oktober gestart. We staan er positief in om dit in een passende vorm doorgang te laten vinden. Inschrijven voor een flight is al mogelijk via onze website www.thedutch4kids.nl om zo TheDutch4Kids en de gelieerde partnerstichtingen een warm hart toe te dragen. 

 

 

« Bekijk alle nieuwsberichten