Lange termijn resultaten van een behandeling van een Coarctatio Aortae (CoA)

 

Coarctatio Aortae

Een coarctatio aortae (CoA) is een aangeboren lokale vernauwing van de grote lichaamsslagader en vormt 8-10% van de aangeboren hartafwijkingen. Een ernstige CoA leidt indien niet behandeld binnen enkele maanden tot hartfalen en tot vroeg overlijden ten gevolge van hartfalen of onvoldoende doorbloeding van de nieren. Een mildere CoA geeft een verhoogde bloeddruk en leidt tot verdikking van de hartspier en een achteruitgang van de hartfunctie.

 

Ingrepen

Een CoA kan worden behandeld door middel van een hartkatheterisatie (ballonangioplastiek) of met een operatie (chirurgisch). Behandeling met een hartkatheterisatie is in vergelijking met een operatie minder ingrijpend, leidt tot een kortere opnameduur, is goedkoper en geeft geen zichtbare littekens. Aan de andere kant is in een aantal studies beschreven dat er een hoger risico bestaat op het opnieuw optreden van een vernauwing (re-CoA) en op het ontstaan van een verwijding van de lichaamsslagader (aneurysma).

 

Het onderzoek

Het gaat om een onderzoek van het UMC Utrecht. Het onderzoek is gestart in 2011 en afgerond in 2014.

Het Kinderhartcentrum Utrecht wilde onderzoeken wat de lange termijn resultaten zijn van de twee behandelingen met elkaar vergeleken 10-20 jaar na de ingreep. Hiermee leert men welke problemen er na beide behandelingen kunnen ontstaan en kan in de toekomst bij kinderen, die geboren worden met een vernauwing van de lichaamsslagader, een betere behandelkeuze worden gemaakt.

Totaal hebben er 48 kinderen en jong volwassenen deelgenomen aan dit onderzoek. De kosten voor dit onderzoek bedroegen €94.800. Stichting Hartekind en Fonds NutsOhra hebben de financiering van dit onderzoek mogelijk gemaakt.

 

Conclusies

De conclusies van het onderzoek is dat het op lange termijn goed gaat met patiënten die behandeld zijn aan een CoA. 93% van de deelnemers ervoer hun gezondheid als goed tot uitstekend. Desondanks had ruim de helft van de deelnemers last van een te hoge bloeddruk. Dit verschilde niet tussen beide behandeltechnieken (ballon en operatie). In tegenstelling tot andere studies hebben zich in beide groepen nauwelijks aneurysma’s ontwikkeld: 1 in de ballon groep en 1 in de operatie groep.

Wel ontwikkelden de patiënten die met een ballon behandeld zijn vaker opnieuw een vernauwing dan degenen die met een operatie behandeld zijn. Hierdoor hadden zij ook vaker opnieuw een ingreep nodig: 20 jaar na de ingreep heeft 54% van de ballongroep en 22% van de operatiegroep opnieuw een ingreep voor een re-CoA ondergaan.

Ondanks de ingrepen is in het merendeel van de patiënten die behandeld is aan een CoA de hartfunctie goed gebleven. De deelnemers aan de studie hadden ook een goed inspanningsvermogen. Ze deden niet onder voor gezonde leeftijdsgenoten en er was geen verschil in inspanningsvermogen tussen de twee behandelgroepen.

 

De volledige eindrapportage van dit onderzoek vind je hier; "Eindrapportage CoA studie".

En de publicatie van dit onderzoek lees je hier; "Long-term results of balloon angioplasty for native coarctation of the aorta in childhood in comparison with surgery" (Slieker et al.).

 

“Kind zijn, hart nodig!”

« Bekijk alle onderzoeken