Tikkie zorgverlener

Zorgverleners

Wat goed dat jouw ziekenhuis de TikkieRing uitreikt aan kinderen met een hartafwijking. De kinderen en hun ouders zijn hier heel blij mee. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bestel tijdig de Tikkies bij. 

TikkieRing met Tikkies

Tikkies zijn stoere bedels voor kinderen met een hartafwijking. Bij ieder onderzoek en elke behandeling krijg het kind een bijbehorende Tikkie en die gaan aan de TikkieRing. Bij de TikkieRing hoort ook een papieren logboek. Hierin kunnen ouders samen met hun kind alle belevenissen, aantekeningen, foto’s en knipsels kwijt.

Uitreiken van de Tikkies

Na de diagnose krijgen de ouders en hun kinderen informatie over de TikkieRing. Meestal kiest de kinderverpleegkundige of pedagogisch medewerker een mooi moment om het startpakket uit te reiken. Daarna start het kind met verzamelen en krijgt het na elke opname een passende Tikkie op de poli, afdeling of de behandelkamer. 

Wat kun je doen als een kind meerdere Tikkies heeft gemist?

Sommige kinderen hebben een behandeling gehad toen het ziekenhuis nog geen Tikkies uitreikte. Voor deze kinderen is er een speciale verzameltikkie in de vorm van een boek. Dit boek staat symbool voor alle behandelingen die al zijn geweest.

Welke ziekenhuizen werken er op dit moment met de TikkieRing?
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht
  • VUmc in Amsterdam
  • Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
  • Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen
  • Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag
  • Erasmus MC-Sophia in Rotterdam
  • Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC+)

Startpakket

Kinderen met een hartafwijking kunnen via het ziekenhuis een startpakket ontvangen. Het startpakket bestaat uit de TikkieRing, 4 Tikkies, de online inlogcode en het boek ‘De schatten van Rapatiki’ met daarin een papieren logboek.

Speciale Tikkie bij overlijden

Na het overlijden van een kind is er een speciale Tikkie, de Ster Tikkie. Deze Tikkie staat symbool voor de mooie herinneringen aan het kind en alle avonturen die hij/zij heeft gemaakt. De Ster biedt troost en bestaat uit 2 delen: een ster voor aan de ring en eentje voor de ouder. Deze Tikkie zit in een enveloppe met een lintje.

De Tikkie Ster met kaartje

Meestal krijgen de ouders de Tikkie bij het nagesprek met de kindercardioloog. Vindt dit gesprek niet plaats of willen ouders de Tikkie graag op een ander moment hebben, dan stemmen ze dit af met de contactpersoon van de TikkieRing, meestal de verpleegkundige of pedagogisch medewerker.

Bestellen Tikkies

Bestel als contactpersoon je Tikkies via het bestelformulier dat je van ons hebt ontvangen. Stuur dit per e-mail naar ons. De levering duurt ongeveer 1 week.

Heb je vragen of wil je graag contact hebben over de TikkieRing met Hartekind?

Neem dan contact op met Nicky Lakeman via TikkieRing@hartekind.nl.