Draag jij kinderen met een hartafwijking een warm hart toe? En wil je dat jouw idealen worden voortgezet bij de volgende generaties? Met Stichting Hartekind in je testament laat je een gezonde toekomst voor hartekinderen na. Wij helpen je graag om jouw nalatenschap goed te regelen.

Jongen doet kaartspel met vader

WAT IS EEN NALATENSCHAP?

Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, bestaat uit alle bezittingen en schulden van iemand die overleden is. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, wordt een ‘erfgenaam’ genoemd. Dat kunnen familie of vrienden zijn, maar ook een goed doel zoals Stichting Hartekind.

Jongen krijgt medicijnen van zijn moeder

WAAROM NALATEN AAN STICHTING HARTEKIND?

1 op de 100 kinderen in Nederland wordt geboren met een hartafwijking. Helaas overleven niet alle kinderen dit en betekent overleven vaak een leven vol zorgen met operaties, behandelingen en beperkingen. Onderzoek is noodzakelijk om hartekinderen een gezonde toekomst te geven.

Hoe kan je nalaten?

Nalaten aan een goed doel zoals Stichting Hartekind is alleen mogelijk via een testament. Dit is snel en makkelijk te regelen. In een testament wordt vastgelegd wie na je overlijden welk deel van je bezit of vermogen erft. Het document wordt opgesteld door een notaris en kan in de toekomst altijd worden aangepast.

Er zijn twee mogelijkheden om Stichting Hartekind op te nemen in je testament:

Legaat

Via een bepaling in je testament laat je aan Stichting Hartekind een specifiek geldbedrag, percentage van je nalatenschap of goederen (zoals kunst of een woning) na.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt Stichting Hartekind benoemd tot erfgenaam. Nadat alle kosten, schulden en legaten van het vermogen zijn afgetrokken van het vermogen, wordt de overgebleven nalatenschap.

Kom in contact

Wil je meer informatie over nalaten aan Stichting Hartekind? Of heb je een specifieke wens en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Wij denken graag met je mee. Laat vrijblijvend je contactgegevens achter, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact op.

Ontvang persoonlijk advies

Gegevens voor de notaris:

Stichting Hartekind
Statutair gevestigd te Breukelen

Kantoorhoudend op Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen
KvK-nummer: 30243590
RSIN-nummer: 819692700

Envelop met rood hart

Stel ons op de hoogte

Wat mooi dat je Stichting Hartekind hebt opgenomen in jouw testament! Wij waarderen het zeer als je ons dit laat weten. Zo kunnen wij je bedanken en op de hoogte houden van onze activiteiten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat als ze iets vinden dat helemaal niet fijn is? In je hoofd bereid je jezelf overal op voor.

Carina

Moeder van hartekind Joas

Veelgestelde vragen

Waar wordt mijn donatie aan besteed?

Stichting Hartekind zet zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskans van hartekinderen en het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Met dit doel financieren wij noodzakelijk onderzoek, maken innovatieve projecten mogelijk, geven voorlichting aan ouders en creëren bewustwording bij het brede publiek over de impact van een hartafwijking bij kinderen. Zo werken we – sámen met jou – aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!

Bekijk de lopende onderzoeken.

Is Stichting Hartekind een betrouwbaar Goed Doel?

Integriteit, kwaliteit en transparantie vormen de kernwaarden van Stichting Hartekind. We gaan zo efficiënt en effectief mogelijk om met iedere euro die wij ontvangen, vinden het belangrijk om onze achterban hierover zo goed mogelijk te informeren en laten ons onafhankelijk controleren.

Stichting Hartekind heeft een CBF-keurmerk, een ANBI-status en houdt zich aan de Code Goed Bestuur en de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. De toekenningen van onderzoek door Hartekind vinden plaats op basis van een advies van de Ouderraad en de Wetenschappelijke Adviesraad, waarvan de leden werkzaam zijn binnen de kindercardiologie.

Lees hier alles over de certificering en keurmerken van Stichting Hartekind.

Hoe verhoudt Stichting Hartekind zich tot andere organisaties?

Stichting Hartekind is het énige goede doel in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. De focus van Hartekind op kinderen met een hartafwijking is levensbelangrijk, omdat er op dit moment structureel te weinig aandacht is voor deze hele grote groep kinderen. Terwijl veel van deze kinderen een leven lang te maken hebben met ingrepen, ziekenhuisbezoeken en nog dagelijks te maken hebben met een lagere kwaliteit van leven en een kortere levensverwachting.

Stichting Hartekind werkt nauw samen met alle kinderhartcentra in Nederland om de zorg voor alle hartekinderen verder te verbeteren. Daarnaast werkt Hartekind samen met patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen zoals de Hartstichting. Deze organisaties hebben allen een nadrukkelijk bredere missie dan alleen hartekinderen.

Kan ik nalaten aan een bepaald onderzoeksthema?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem contact met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken voordat je dit vastlegt bij jouw notaris. We denken graag mee om de besteding van jouw nalatenschap zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw wensen.

Hoe vind ik een notaris?

Een notaris bij jou in de buurt zoek je via notaris.nl. Weet je al precies wat je in jouw testament wilt vastleggen? Via NuNotariaat stel je jouw testament online op en gaat alleen nog naar de notaris om je handtekening te zetten. Voordelig, tijdbesparend en met de zekerheid van een officiële akte.

Wat als ik nog niet weet hoeveel ik kan nalaten?

Als je nog moeilijk kunt inschatten hoeveel je uiteindelijk kunt nalaten, overweeg dan Stichting Hartekind met een percentage als legaat op te nemen in jouw testament. Een legaat vertegenwoordigt dan een geldbedrag dat overeenkomt met een bepaald percentage van jouw nalatenschap. Hierdoor blijft het legaat in verhouding tot de totale omvang van jouw nalatenschap.

Kan ik mijn testament wijzigen of intrekken?

Ja, dan kan altijd. Je kunt je testament aanpassen of intrekken bij de notaris.

Hoe lang blijft een testament geldig?

Een testament is geldig voor onbepaalde tijd totdat je een nieuw testament laat opmaken en daarbij het oude testament intrekt.

Betaalt Stichting Hartekind erfbelasting over mijn nalatenschap?

Nee, Stichting Hartekind is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Dat komt doordat wij door de overheid zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo komt jouw nalatenschap volledig ten goede aan onze missie.

Kan ik zelf een testament opstellen om na te laten aan Stichting Hartekind?

Nee, dit is niet mogelijk. Alleen een testament dat is opgesteld door de notaris is rechtsgeldig. In een codicil, een handgeschreven document met datum en handtekening, kan je wel je inboedel verdelen en/of uitvaartwensen beschrijven, maar geen geldbedrag nalaten of erfgenamen benoemen.

Kan Stichting Hartekind optreden als executeur?

De rol van een executeur is van groot belang en brengt aanzienlijke verantwoordelijkheden met zich mee bij de afhandeling van een nalatenschap. Overweeg je om Stichting Hartekind te benoemen als executeur? Neem dan eerst contact met ons op om dit te bespreken.

Ik ben executeur. Hoe kan ik contact opnemen voor de afwikkeling van een nalatenschap?

Een nalatenschap kan worden aangemeld bij Fleur van den Bos (Particuliere donateurs) per email via fleur@hartekind.nl of per post: Stichting Hartekind t.a.v. Fleur van den Bos, Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.