Update VELOCITY onderzoek 

Sinds 2018 loopt het VELOCITY onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Wilhelmina Kinderziekenhuis/Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Zij gebruiken in een gezamenlijk onderzoek de Vier Dimensionale Flow MRI (4D-Flow MRI) beeldtechniek om bloedstroomprofielen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking te analyseren.

Update Utrecht
In het UMC Utrecht loopt de VELOCITY studie bij patiënten met een transpositie van de grote vaten, een samenwerkingsproject met het LUMC in Leiden. De komende weken zullen de laatste patiënten worden onderzocht met een speciale 4D flow MRI, echo en inspanningstest. Na analyse van alle resultaten zullen we hierover wetenschappelijke artikelen schrijven om de uitkomsten met andere artsen te delen. De voorlopige resultaten zien er zeer hoopvol uit: 4D flow MRI is van grote meerwaarde voor patiënten met een transpositie van de grote vaten omdat we beter de bloedsomloop in beeld kunnen brengen. We zullen deze nieuwe MRI techniek dan ook in de toekomst integreren in de reguliere patiëntenzorg.

Update Leiden
Het LUMC onderzoekt binnen het VELOCITY project (een samenwerking met het UMC Utrecht) patiënten met een zogenaamd eenkamerhart, waarvoor zij in het verleden een Fontan operatie hebben ondergaan. Deze maand zal alweer de 60e patiënt het onderzoeksprotocol doorlopen, met onder andere een fietstest en een gedetailleerde MRI scan. De gespecialiseerde 4D flow MRI techniek levert belangrijke inzichten op in hoe de bloedstroming in deze patiënten functioneert om zo vroegtijdig eventuele problemen op te sporen. Waar de eerste fase van het onderzoek zich vooral gericht heeft op het includeren van patiënten, zal de komende tijd de verkregen data geanalyseerd gaan worden. De afgelopen jaren is er binnen het VELOCITY project veel gebeurd op het gebied van ontwikkeling van speciale analyse software en methodes om deze nieuwe 4D flow MRI techniek te gebruiken.

Om u meer informatie over dit belangrijke onderzoek te geven heeft Stichting Hartekind eind 2019 diverse informatieve video’s gemaakt. Hierin ondergaat Maurice Lede (bekend van o.a. 3 op Reis) het onderzoek, zoals normaal hartekinderen dit ondergaan. Hij doet een inspanningstest, krijgt een echo en gaat het MRI apparaat in. Daarna worden deze onderzoeksresultaten geanalyseerd.

 

 

 

 

« Bekijk alle nieuwsberichten