Stichting Hartekind bouwt door voor de 25.000 kinderen met een hartafwijking

Wij willen alle betrokkenen bij Stichting Hartekind heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet. Dankzij onze vrijwilligers, donateurs, vrienden, relaties, ambassadeurs, het team op kantoor, oud-bestuursleden, leden van de Raad van Advies, leden van de Raad van Toezicht én alle anderen die ons steunen, zijn we erin geslaagd wederom door de grens van €1.000.000 aan inkomsten te gaan en zijn er voor ruim €800.000 aan doelbestedingen gedaan!

Nieuwe koers Landelijke Hartekind Dag krijgt een vervolg

Het jaar 2023 was ook een jaar van pittige uitdagingen. Een aantal daarvan zijn het verder uitbouwen van onze groep betrokken donateurs en het werven van nog meer duurzame inkomsten zodat we onze investeringen in meerjarige onderzoeken kunnen vergroten. In 2023 ging het ook opnieuw over het concentreren van hartoperaties en alles wat dit teweeg heeft gebracht. Stichting Hartekind neemt daarbij een onafhankelijke positie in. Het was ook een jaar van een nieuwe koers. Zo stond de Hartekind Dag in 2023 voor het eerst volledig in het teken van voorlichting en laagdrempelig contact voor kinderen met een hartafwijking én hun omgeving. De samenwerking met de academische centra verliep goed en was bijzonder waardevol. Uit de hartverwarmende reacties achteraf bleek hoe belangrijk voorlichting en laagdrempelig onderling contact in een ontspannen setting waren. Daarom krijgt deze Landelijke Hartekind Dag een vervolg op 15 juni 2024 in Baarn.

In 2023 is opnieuw een mooi volgend onderzoek gestart en mogen wij bijzonder trots zijn op de onderzoeken en projecten die lopen. Ook onze interne organisatie is veranderd en daarmee is het fundament voor onze toekomstige groei gelegd. Stichting Hartekind wordt nu aangestuurd door een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Deze verandering betekende ook dat we afscheid hebben genomen van de Raad van Advies, de Financiële Commissie en de Raad van Bestuur. Gelukkig hebben ze allemaal toegezegd dat het geen afscheid is van hun betrokkenheid bij Stichting Hartekind.

Meerjarige wetenschappelijke onderzoeken vragen om meer en beter voorspelbare inkomsten. De eerste stap in 2023 was een nieuwe fondsenwervende campagne rondom Valentijnsdag, traditiegetrouw de “dag van het hart”, en de landelijke Hartekind-collecte in diezelfde periode. Stichting Hartekind was voor het eerst 10 dagen lang zichtbaar op landelijke televisie en ruim 2 maanden zichtbaar online. Voor deze impactvolle spot heeft Stichting Hartekind 3 hartekinderen en hun ouders mogen filmen. Wij zijn de ouders en kinderen ongelofelijk dankbaar dat wij hen op hun meest kwetsbare momenten in het ziekenhuis hebben mogen filmen.

Ongeveer twee derde van alle hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Maar helaas… geopereerd is niet hetzelfde als genezen. Veel van deze kinderen hebben een leven lang te maken met ingrepen, ziekenhuisbezoeken en hebben een kortere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven. Om de kwaliteit van leven én overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking verder te vergroten verdient de impact van een hartafwijking bij kinderen nog veel meer bekendheid en een veel bredere maatschappelijke steun. Precies daarom zetten wij met alle betrokkenen in 2024 er de schouders weer onder, om zo nog méér positieve impact te bereiken voor deze kinderen!

Onze ambities zijn groot, daar hoort voor ons ook transparantie, open communicatie en accuraatheid bij in onze jaarlijkse rapportage voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.