Vernietiging concentratiebesluit hartcentra


De rechter heeft het besluit van voormalig minister Kuipers om operaties bij aangeboren hartafwijkingen te concentreren, vernietigd. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat de minister zijn besluit onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd en feitelijk onderbouwd heeft. Het is zorgwekkend dat het concentratiebesluit niet de rechterlijke toets heeft doorstaan.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen deze uitspraak precies heeft. Duidelijk is wel dat de concentratie van deze hoog complexe kinderhartchirurgie opnieuw vertraging oploopt. Stichting Hartekind, de Hartstichting, Harteraad, en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen vinden deze vertraging zorgwekkend.
 

Best mogelijke zorg

De beroepsgroep is het erover eens dat het voor de continuïteit en kwaliteit van de complexe operaties bij aangeboren hartafwijkingen nodig is om deze op minder plekken in het land te concentreren. De discussie gaat over hoeveel ziekenhuizen deze complexe kinderhartchirurgie mogen uitvoeren, welke ziekenhuizen dat zijn en wanneer de concentratie plaats moet vinden. Concentratie is noodzakelijk omdat zo de kwaliteit van specifiek deze ingrepen niet alleen nog beter wordt, maar ook in de toekomst op een hoog niveau blijft.
 

Concentratie is noodzakelijk

De kwaliteit van deze complexe kinderhartchirurgie kan alleen behouden en versterkt worden met intensieve samenwerking op een beperkt aantal locaties in Nederland. Er zijn in ons land maar weinig specialisten die deze complexe ingrepen kunnen uitvoeren. Om hun vaardigheden op peil te houden en als team goed op elkaar ingespeeld te raken en te blijven, is het belangrijk om deze ervaring goed te kunnen ontwikkelen. Kleine teams lopen het risico bepaalde specialistische handelingen te weinig in praktijk tegen te komen. De hoge werkdruk in diensten is nu al een probleem en op de langere termijn niet vol te houden. Op den duur komt de continuïteit van de specialistische operaties bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen in gevaar.
 

Onzekerheid blijft

Deze uitspraak betekent nog langer onduidelijkheid en onzekerheid voor ouders, patiënten en zorgverleners. Er is nu landelijke inspanning nodig van alle kinderhartcentra tezamen voor verdere kwaliteitsverbetering van deze hoog complexe zorg. Wij zullen de besluitvorming over de concentratie nauwlettend in de gaten houden en zullen de belangen van alle hartekinderen vertegenwoordigen.
 

Uitwisselen van expertise

Naast concentratie moet het uitwisselen van expertise, patiëntgegevens en onderzoeksresultaten tussen alle centra waaronder interventiecentra, landelijk georganiseerd worden. Er dienen bindende afspraken over kwaliteit opgesteld te worden. De uitkomsten daarvan moeten transparant en beschikbaar zijn.

 

« Bekijk alle nieuwsberichten