Een dubbel record voor hartekinderen

Hartekind heeft voor het eerst in 2022 de magische grens van € 1.000.000 aan inkomsten doorbroken én heeft voor maar liefst €1.056.777 aan onderzoek, projecten en voorlichting kunnen besteden. Het is een dubbel record om trots op te zijn, waarmee Stichting Hartekind samen met haar vrijwilligers, donateurs, medewerkers, sponsoren en andere betrokkenen de kwaliteit van leven en overlevingskansen van kinderen met een hartafwijking verder wil vergroten. In 2022 ging het ook opnieuw over het concentreren van hartoperaties en alles wat dit teweeg heeft gebracht, Hartekind neemt daarbij een onafhankelijke positie in.


Succesvol en turbulent jaar

Bestuursvoorzitter Joost Vrancken Peeters: "Begin 2022 waren er nog COVID maatregelen, waardoor evenementen niet door konden gaan. Ook zagen wij dat evenementen door deze ontwikkelingen in 2022 tegenvallende aantallen deelnemers hadden. Hierdoor is de begroting die was gesteld helaas niet helemaal gerealiseerd. Het is wél mooi dat Hartekind voor het eerst de magische grens van € 1.000.000 aan baten is doorgegaan en er voor €1.056.777 aan doelbestedingen is gedaan in 2022, een record!”

De ambities blijven hoog zo hebben wij ons als doel gesteld om structureel het aantal vaste donateurs te verhogen. De afgelopen maanden is daarom ontzettend hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste fondsenwervende TV-spot voor Stichting Hartekind. Hierin is samenwerking gezocht met alle kinderhartcentra. Belangrijke stappen die horen bij het realiseren van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan.

"Hartekind is hard nodig en heeft daarom grote ambities. Daar hoort voor ons ook transparantie, open communicatie en accuraatheid bij in de rapportage van onze cijfers naar alle donateurs en achterban. Wij zijn dan ook trots en blij om - voor zover wij weten - voor het vierde jaar op rij het eerste Nederlandse goede doel te zijn dat de jaarrekening heeft goedgekeurd door de accountant", aldus Arjen Schouten, penningmeester van Stichting Hartekind.

2022 was ook het laatste jaar van Arnout Trampe en Joost Riphagen als bestuurders. Bestuursvoorzitter Joost Vrancken Peeters: "Namens alle betrokkenen bij Stichting Hartekind wil ik hierbij Arnout en Joost nogmaals bedanken voor hun grote inzet van de afgelopen jaren.” Met de komst van Zenka Reijn als directeur is het fundament voor de toekomstige doorgroei gelegd.

Stichting Hartekind wil graag al haar donateurs, vrijwilligers, sponsoren, onderzoekers en betrokkenen danken voor een mooi en bewogen 2022!

Wij kijken met vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar 2023. 

 

Jaarverslag 2022

« Bekijk alle nieuwsberichten