Pulse Oximetry screening Leiden Amsterdam Region (POLAR) study

 

Dit was een studie naar de (kosten)effectiviteit van screening van pasgeborenen op aangeboren hartafwijkingen door middel van zuurstofsaturatiemetingen door het LUMC.

Aangeboren hartafwijkingen

Van alle aangeboren afwijkingen zijn dit de meest voorkomende en veroorzaken 7,4% van de zuigelingensterfte in Westerse landen. Op de 20-weken echo tijdens de zwangerschap wordt de helft van de ernstige aangeboren hartafwijkingen opgespoord en met lichamelijk onderzoek na de geboorte wordt ongeveer tweederde gemist.

Dit komt doordat ernstige symptomen als hartfalen en shock vaak pas enkele dagen later optreden wanneer de ductus arteriosus (vaatverbindingen tussen longslagaders en lichaamsslagader) sluit. Door vroege ontdekking na de geboorte hebben kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking een betere kans op overleving met minder schade door het zuurstoftekort. Hierdoor kan vroeg worden ingegrepen, voordat de ductus arteriosus sluit.

 

Screening pasgeborenen

In de regio’s Amsterdam-Haarlem-Leiden worden pasgeborenen van 0-72 uur oud gescreend op ernstige aangeboren hartafwijkingen door middel van een saturatiemeting. Dit gebeurt zowel na geboortes thuis als in het ziekenhuis. Mede door al eerder verkregen subsidie van Stichting Hartekind van €20.000 verliep de screening succesvol.

Sinds de start in juni 2015 waren ruim 3.000 kinderen gescreend en was al één ernstige hartafwijking (een Transpositie van de Grote Vaten) in de eerste uren na de geboorte opgespoord en daardoor snel behandeld. Daarnaast zijn andere belangrijke aandoeningen, zoals infecties en ademhalingsproblemen in een vroeg stadium opgespoord.

 

Uitbreiding onderzoek

Het onderzoek van het LUMC zal zich uit breiden naar de regio’s Alkmaar en Purmerend om zoveel mogelijk kinderen te kunnen screenen (uiteindelijk 20.000 totaal). Bij dit onderzoek waren veertien ziekenhuizen en 350 verloskundigen betrokken. Gezien de hoge werkdruk in verband met logistiek, organisatie en databeheer, was het noodzakelijk om een onderzoeksverpleegkundige aan te nemen om het project succesvol te kunnen voltooien.

Na afloop van deze implementatiestudie zal er een uitspraak gedaan worden over de vraag of ook alle pasgeborenen in Nederland gescreend zouden moeten worden op kritische aangeboren hartafwijkingen. Zodat behandeling zo vroeg mogelijk gestart kan worden en ernstige hersenschade en overlijden vaak voorkomen kan worden. 

Voor dit onderzoek van het LUMC was in eerste instantie een financiering aangevraagd van €20.000. Daarnaast was er een extra financiering nodig van €30.000. Dit bedrag ontvingen we eind 2015 door een anonieme donatie!

 

Klik hier voor de link naar het proefschrift 'Neonatal Screening with Pulse Oximetry' (Narayen, 2017).

 

“Kind zijn, hart nodig!”

« Bekijk alle onderzoeken