2. Opgroeien met een hartafwijking

Een hartafwijking heeft een grote impact op het kind, het gezin en de omgeving. Een deel van de kinderen met een hartafwijking wordt beperkt door motorische of neurologische problemen. Deze ontstaan vaak door restafwijkingen of schade na een operatie.

Een ander deel van de hartekinderen wordt beperkt in de ontwikkeling door angst voor fysieke inspanning of stoornissen in de emotionele ontwikkeling.

Er is onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de psychologische- en motorische ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen bij hartekinderen.

Het onderzoeken van de effectiviteit van interventieprogramma’s op het gebied van sport, revalidatie en medische psychologie helpt de zorg nog beter op de behoefte van hartekinderen toe te spitsen.

Doelstellingen

  • Binnen vijf jaar zijn de psychologische, psychosociale, fysieke en cognitieve problemen bij hartekinderen bekend en worden deze vroegtijdig opgespoord.
  • Binnen vijf jaar bestaan er effectieve landelijke interventieprogramma’s op het gebied van revalidatie, sport en psychologie die in alle centra op een zelfde manier worden toegepast én waarbij continue van elkaar wordt geleerd.

 

Door naar thema 3: Bouwen aan een nieuw hart