Nieuw onderzoek naar executieve functies bij kleuters

Stichting Hartekind financiert het onderzoek ‘Learning by Heart’ dat gericht is op het trainen van executieve functies bij kleuters. Veel kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking worden vlak na de geboorte geopereerd. Regelmatig hebben zij ook hersenschade, waardoor bepaalde hersenfuncties niet optimaal werken. Er is op het moment nog geen behandeling om de executieve functies bij deze kinderen te verbeteren.

De impact van executieve functies

Kinderen die problemen hebben in het executief functioneren, hebben daar dagelijks last van. Ze hebben moeite met focussen, dingen onthouden, omgaan met verandering en zichzelf remmen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling kan achterblijven. Op latere leeftijd kunnen mensen waarbij de executieve functies niet goed werken moeite hebben met het onderhouden van relaties en bij het vinden van een baan. Onderzoek naar een mogelijke behandeling is hard nodig.

Veelbelovende pilotstudie

Uit een eerdere pilotstudie – die dankzij een stimuleringsbijdrage van Stichting Hartekind tot stand kon komen – bleek dat de executieve functies getraind kunnen worden. Zes kleuters met een aangeboren hartafwijking volgden acht weken lang een programma, waarbij zij verschillende één-op-één trainingssessie met een psycholoog kregen. Tijdens zo’n sessie deden de kinderen spelletjes die geleidelijk aan steeds moeilijker werden. Ná het programma waren de executieve functies en het cognitief functioneren van deze kleuters sterk verbeterd.

Vervolgonderzoek bij 144 kinderen met aangeboren hartafwijking

Op basis van deze veelbelovende resultaten, is met financiering van Stichting Hartekind in 2023 een vervolgstudie gestart. Hiervoor slaan onderzoekers van het UMC Utrecht, het UMC Groningen en het Erasmus MC de handen ineen. In totaal zullen er 144 kleuters meedoen die in de eerste zes maanden van hun leven een openhartoperatie hebben ondergaan. De ene helft zal de training volgen en de andere helft vormt de controlegroep. Daarnaast zullen de ouders digitale vragenlijsten ontvangen om te kijken hoe het thuis en op school met de kinderen gaat.

Voldoet jouw kind aan de criteria en zouden jullie mee willen werken aan het onderzoek Learning by Heart? Lees dan hier verder.

Training voor ieder kind met aangeboren hartafwijking

Onderzoeksleider Dr. Renske Schappin hoopt dat de studie bij zal dragen aan het verminderen en voorkomen van problemen in de executieve functies. Als blijkt dat de training effectief is, kunnen psychologen deze in de toekomst aan veel meer kinderen met een aangeboren hartafwijking geven.