Het verhaal van Jordi, geboren met een vernauwde aortaboog en een ASD

Het verhaal van Vik, geboren met transpositie van de grote vaten

Het verhaal van Romano, geboren met een biscupide aortaklep, coarctatio aorta en een ventrikel septum defect