Collecteren voor Hartekind

Wil jij gaan collecteren voor Stichting Hartekind? Of wil je collecte coördinator voor de Hartekind collecteweek zijn? HARTstikke mooi! Lees hieronder dan eerst deze belangrijke informatie.

Vergunning
Als je in besloten kring wilt collecteren heb je geen vergunning nodig. Voor het langs de deuren gaan of op straat collecteren heb je in de meeste gemeenten wel een vergunning nodig. Er mag maar één goed doel tegelijk collecteren in een gemeente. De meeste landelijke collectes zijn vastgelegd in het landelijke collecterooster van het CBF.

Collecteweek
Stichting Hartekind collecteert landelijk in de week voor de zomervakantie. Dat is meestal de eerste week van juli. In 2023 gaat het om 5 t/m 11 februari. Die week is dan in de meeste gemeentes vrij. In elke gemeente dient er een collecte coördinator te zijn die het team van collectanten aanstuurt en begeleid. Collecte coördinatoren en collectanten kunnen zich nu voor deze week aanmelden.

Collecte coördinatoren
Collecte coördinatoren zijn de spil van de collecte in hun eigen wijk of woonplaats. Zij zorgen ervoor dat iedereen de benodigde materialen ontvangt, zoals collectebussen en legitimatiebewijzen. Na afloop van de collecte zorgen de coördinatoren voor een goede financiële afwikkeling. Zij nemen de bussen in ontvangst, tellen samen met de collectanten het geld en storten het bij de bank. Daarnaast werft de collecte coördinator collectanten en heeft vaak contact met de lokale media om die op de hoogte te houden van de collecte. Kortom: als coördinator zorg je ervoor dat de collecte in jouw wijk of woonplaats in goede banen wordt geleid.

Collectanten
Collectanten gaan op pad in hun eigen straat of wijk. Zij gaan langs de deuren om een bijdrage te vragen voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. De benodigde materialen daarvoor krijgen zij van de plaatselijke collecte coördinator: onder andere een verzegelde collectebus, een legitimatiebewijs, flyers over Stichting Hartekind en natuurlijk tips en aanwijzingen om de collecte tot een succes te maken. Na afloop telt de collectant samen met de collecte coördinator de inhoud van zijn bus en tekent voor de opbrengst. Als collectant kun je dus met een paar uurtjes van je tijd een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van Stichting Hartekind.

Er zijn twee opties om te collecteren: je kunt (samen met je hartekind) fysiek langs de deuren met een collectebus zoals je bent gewend. De digitale collecte gaat komend jaar een grotere rol spelen. Het is de makkelijkste manier van collecteren: vanaf je eigen bank vraag je jouw familie, vrienden en collega's om een bijdrage te leveren voor ons gezamenlijke doel.

Vind jij ook dat kinderen met een aangeboren hartafwijking een grotere overlevingskans en meer kwaliteit van leven verdienen? Zet je dan in voor Stichting Hartekind en collecteer. Je bent van harte welkom als collecte coördinator en/of als collectant in ons collecteteam. 

Opbrengst Hartekind Collecte

Dankzij de geweldige inzet van onze collectanten heeft Stichting Hartekind in 2022 ruim €106.139,81 opgehaald. Hartekind streeft ernaar om in 2023 nog meer geld op te halen, zodat we nog meer belangrijke onderzoeken kunnen financieren naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.

Wil je ook meehelpen als collecte coördinator of collectant? Al met een paar uur van je tijd kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van hartekinderen. Meld je aan via dit formulier.

Heb je een klacht over een collecte?
Meld dit ons. Een klacht zien we als signaal om onze dienstverlening, communicatie of fondsenwerving te verbeteren. Daarom horen we het graag als er iets niet goed gaat.

We nemen alle klachten serieus en je krijgt binnen twee weken reactie. Na ontvangst van je klacht sturen we je een ontvangstbevestiging.

Je kunt ook een klacht indienen bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dit bureau houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien de klacht eerder bij Stichting Hartekind is ingediend.