SET-ICD studie: goed instellen van ICD en thuismonitoring

ICD en thuismonitoring: SET-ICD onderzoek naar onterechte schokken

Kinderen met een hoog risico op levensbedreigende hartritmestoornissen, krijgen een implanteerbare cardiale defibrillator (ICD). Zo’n ICD meet een abnormaal hartritme en kan dan een schok geven om het hartritme weer te resetten naar normaal. Dit voorkomt een plotse hartdood, maar het brengt ook complicaties mee. Meer dan een kwart van de kinderen met een ICD krijgt een keer een onterechte schok. Om deze onterechte schokken te voorkomen, is het onderzoek SET-ICD gestart.

Onterechte schokken ICD veroorzaken psychische klachten

Als kinderen een ICD krijgen, is dat meestal omdat zij een eerdere reanimatie hebben overleefd of een hartafwijking hebben waarbij er een groot risico op levensbedreigende hartritmestoornissen bestaat. Van deze kinderen krijgt 27 tot 29% een keer een onterechte schok. Deze schokken zijn onverwacht en zeer pijnlijk, met als gevolg dat kinderen vaak ernstige psychische klachten ontwikkelen. Vanuit het Erasmus MC is er daarom een onderzoek gestart naar het optimaal instellen van een ICD zodat dit voorkomen kan worden.

ICD en home monitoring

In totaal zullen 130 hartekinderen met een ICD gevolgd worden. Er wordt gekeken of home monitoring helpt bij het verminderen van het aantal schokken. Het home monitoringsysteem controleert de ICD bij een kind thuis en geeft een alarmmelding aan het ziekenhuis als er iets niet goed is. Daarnaast zullen de hartekinderen diverse andere tests krijgen, zoals een 24-uurs holter elektrocardiogram (ECG), een inspanningstest en een röntgenfoto van de borstkas.

Optimale instellingen ICD bij hartekinderen

Op dit moment zijn alle kinderen gemeten en worden de gegevens geanalyseerd. Dit zal inzicht geven in hoe de ICD zo ingesteld kan worden dat deze wel een schok geeft als dat nodig is, maar met zo min mogelijk onterechte schokken.