Stimuleringsbijdrage wearables


Om het hartritme van kinderen met een aangeboren hartafwijking thuis te monitoren – bijvoorbeeld bij klachten of om het effect van een bepaald medicijn te onderzoeken – wordt momenteel vaak gebruikgemaakt van een Holter ECG. Deze apparaten hebben helaas een aantal nadelen, want ze zijn groot en log, kunnen huidirritatie geven en de batterij is al na enkele dagen leeg. Tegenwoordig zijn er nieuwe, moderne apparaten beschikbaar die betrouwbaar het hartritme kunnen meten, Deze zogeheten ‘wearables’ zijn comfortabeler en onopvallender dan de Holter ECG apparaten. Het is echter nog niet eerder onderzocht of deze nieuwe apparaten ook betrouwbaar het hartritme kunnen meten bij kinderen met een aangeboren hartafwijking.


Het Wearables onderzoek

Met een stimuleringsbijdrage van stichting Hartekind wordt onder leiding van kindercardioloog Arend van Deutekom van het Sophia kinderziekenhuis hier onderzoek naar gedaan. Bij 30 kinderen met een hartafwijking worden twee veelbelovende wearables, namelijk een ‘smart watch’ en een ‘smart shirt’ getest. De ‘smart watch’ is een polsbandje dat de pulsaties van de slagader in de onderarm detecteert. Het ‘smart shirt’ is een t-shirt met ingebouwde elektroden dat de hartactiviteit meet. Tijdens het onderzoek dragen de kinderen naast het ‘smart shirt’ en de ‘smart watch’ ook een tradtionele Holter ECG, om de resultaten te kunnen vergelijken.

De twee wearables die worden gevalideerd in deze studie

 

Voorlopige resultaten zijn positief

De voorlopige resultaten wijzen ernaar dat beide wearables, zowel het ‘smart shirt’ als de ‘smart watch’, vergelijkbaar presenteren als de Holter-ECG in het monitoren van het hartritme. Daarnaast is de voorlopige feedback van kinderen met een hartafwijking positief. De wearables worden als comfortabeler ervaren dan de Holter-ECG, omdat er minder hinder wordt ondervonden tijdens activiteiten en slapen. De definitieve resultaten zijn echter nog niet bekend en volgen naar verwachtingen aan het begin van 2024.


Toekomstperspectief

Als deze wearables bij kinderen met een hartafwijking inderdaad betrouwbaar het hartritme kunnen meten en ritmestoornissen kunnen detecteren, dan kunnen zij mogelijk de Holter-ECG vervangen bij de diagnostiek van klachten en de monitoring van therapie. Ook kunnen zij in de toekomst worden gebruikt om Hartekinderen veilig en met vertrouwen te laten sporten en bewegen. Het uiteindelijke doel is om kinderen met een hartafwijking in de toekomst comfortabel te kunnen monitoren terwijl zij volop genieten van het spelen en sporten. 

 

Betrokken medisch centra

  • Erasmus MC
  • TU Delft


Hoofonderzoeker

  • Dr. Arend van Deutekom


Startdatum

1 september 2022

 

 

« Bekijk alle onderzoeken