Wetenschappelijke adviesraad

Wetenschappelijke adviesraad
De Wetenschappelijke Adviesraad helpt ons om te beoordelen of de ingediende onderzoeksvoorstellen bijdragen aan onze doelstellingen. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad zijn werkzaam binnen de kindercardiologie. Naast de Wetenschappelijke adviesraad is er ook een Ouderraad. Deze bestaat uit ouders van Hartekinderen.

Op dit moment bestaat de Wetenschappelijke Adviesraad uit de volgende personen:

 

Mark Hazekamp (LUMC)

Mark Hazekamp is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, hoofd van het CAHAL (Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden) en voorzitter van de Commissie Congenitale Cardiothoracale Chirurgie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Zijn doel is om de allerbeste chirurgische zorg te leveren aan patiënten met een aangeboren hartafwijking. Hij steekt veel tijd in research, omdat er nog veel te verbeteren valt. Mark: "Ik ben erg blij met de actieve opstelling van Stichting Hartekind en ik hoop dat we samen iedereen met een aangeboren hartafwijking nog beter kunnen helpen."

 

Ward Vanagt (UMCG)

Ward Vanagt is kindercardioloog in het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij houdt zich onder andere bezig met hartritmestoornissen en met de prenatale diagnostiek van hartafwijkingen. Ward: "De zorg voor kinderen met een hartafwijking is dankzij wetenschappelijk onderzoek de afgelopen tientallen jaren enorm verbeterd. Er zijn echter nog steeds veel mogelijkheden voor verdere verbetering. Daarom blijft het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Ik vind het bewonderenswaardig hoe Stichting Hartekind zich hiervoor inzet en ik draag hier als lid van de wetenschappelijke adviesraad graag iets aan bij."

 

Hans Breur (WKZ)

Hans Breur is kindercardioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Hij houdt zich daar bezig met hartcatheterisaties en wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hans: "Ik vind het fantastisch dat Stichting Hartekind zich belangeloos inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Ik voel me bevoorrecht dat ik als lid van de wetenschappelijke adviesraad hier ook een steentje aan kan bijdragen."

 

Beatrijs Bartelds (Erasmus MC)

Beatrijs Bartelds is kindercardioloog in het Sophia Kinderziekenhuis van het ErasmusMC Rotterdam. Beatrijs: "Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de zorg voor (over)morgen beter te maken. Mijn speciale interesse gaat uit naar de werking van de rechter hartkamer. De rechter hartkamer is vaak aangedaan bij aangeboren hartafwijkingen en is soms de “zwakke broeder” in de bloedsomloop. Mijn doel is om achteruitgang van de rechter kamer op tijd te herkennen, te behandelen en in de toekomst zelfs te voorkomen."

 

Arno Roest (CAHAL)

Arno Roest is kindercardioloog in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet onderzoek naar de niet-invasieve beeldvorming van het hart, met echocardiografie, CT of MRI. Hij doet veel MRI-onderzoek naar bloedstromen bij kinderen met complexe aangeboren hartafwijkingen en hij kijkt daarbij vooral welk effect veranderingen in de bloedstroom hebben op energie verlies, bijvoorbeeld in de Fontan-circulatie. Dit Velocity-onderzoek wordt ondersteund door Stichting Hartekind.