Nieuwe directeur leidt naar groei en impact voor Stichting Hartekind

Om te bouwen aan de structurele groei en impact, werft Stichting Hartekind een directeur die het dagelijkse bestuur zal voeren. Nu Hartekind de prachtige grens van 1 miljoen euro aan jaarlijkse baten gaat bereiken, is deze aanpassing in bestuursvoering noodzakelijk. De nieuwe driecteur moet Stichting Hartekind in de komende 3 jaar leiden naar een verdubbeling van inkomsten, vergroting van landelijke bekendheid en meer impact om hartekinderen een betere toekomst te geven. 

Realisatie van de onderzoeksagenda

Sinds haar oprichting in 2008 is Stichting Hartekind uitgegroeid tot een organisatie van grote betekenis voor iedereen die betrokken is bij (de zorg voor) kinderen met een hartafwijking. In 2021 behaalde de stichting bijna 1 miljoen aan baten voor de financiering van onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen en andere impactvolle projecten gericht op innovatie en samenwerking. Maar de ambitie reikt verder. In het meerjarenbeleidsplan is vastgelegd dat Stichting Hartekind in 2025 naar 2 miljoen euro aan jaarlijkse baten wil zijn gegroeid. Dit is nodig om de doelstellingen uit de Landelijke Onderzoeksagenda te realiseren, door financiering van toonaangevende onderzoeken en projecten. Ook kunnen dan de eerste stappen worden gezet in het ontwikkelen van een landelijk instituut voor hartafwijkingen, waardoor effectief en impactvol onderzoek en nog betere zorg kunnen worden geleverd. 

Noodzakelijke aanpassing van de bestuursvoering 

De groei in baten die Stichting Hartekind doormaakt en ambieert, verlangt een aanpassing van de huidige bestuursvoering. Bij meer dan 1 miljoen euro aan jaarlijkse baten is een onbezoldigd bestuur dat verantwoordelijk is voor zowel toezicht op als uitvoering van beleid, niet langer gepast. Een duidelijke scheiding tussen toezichthoudende en uitvoerende bestuurders is noodzakelijk. De aanstelling van een directeur die het dagelijkse bestuur voert is daarmee een belangrijke stap in de ontwikkeling van Hartekind. Het huidige bestuur blijft nauw betrokken en werkt samen met deze directeur aan de doorontwikkeling van hun nieuwe rol.

Verdere groei en ontwikkeling

De nieuwe directeur wordt verantwoordelijk voor de verdere groei en ontwikkeling van Stichting Hartekind de komende jaren. Hieronder valt de groei aan inkomsten vanuit onder andere fondsen en donateurs, als ook het onderhouden en bevorderen van de samenwerking met academnische ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties en het vergroten van de naamsbekendheid. Met de aanstelling van een directeur worden de kernwaarden, kwaliteiten en het karakter van Stichting Hartekind behouden en beter benut. Ook blijft de stichting zorgvuldig omgaan met iedere euro en legt zij verantwoording af aan haar achterban over besteding en impact daarvan. Want door méér onderzoek wordt de overlevingskans van hartekinderen vergroot en hun kwaliteit van leven verbeterd. Zo komt een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn, steeds dichterbij. 

De vacature is hier in zijn geheel te lezen en staat tot 6 juni 2022 open voor reacties.

Reacties kunnen worden gegegeven via Aardom & de Jong.

 

« Bekijk alle nieuwsberichten