Saturatiemeting als screening op aangeboren hartafwijkingen

De hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren afwijking. Ongeveer een kwart van de kinderen geboren met een hartafwijking heeft een zogenaamde kritische hartafwijking. Als er niet medisch wordt ingegrepen, overlijden zij in de eerste levensmaand. Het vroegtijdig ontdekken is cruciaal om snel te kunnen ingrijpen. Op dit moment wordt nog ongeveer 30-40% van de kritische hartafwijkingen gemist tijdens de 20-weken echo. Na de geboorte zijn symptomen niet direct zichtbaar; die ontstaan meestal pas na een aantal dagen. Dan is het soms al te laat. Door het uitvoeren van een saturatiemeting* door alle eerstelijns verloskundigen op een aantal vaste momenten na de geboorte, kunnen 35 hartafwijkingen per jaar in Nederland worden opgespoord én 35 kinderlevens worden gered! En het is niet belastend voor het kind of de ouders!

* Een saturatiemeter meet het zuurstofgehalte in het bloed. Dit gebeurt op basis van infrarood licht en is snel en pijnloos.

 

 

Stichting Hartekind investeert in saturatiemeters voor alle eerstelijns verloskundigen om 35 kinderlevens per jaar te redden.Het verhaal van Veronica

Veronica is een prachtig meisje met een heel normale kraamweek. Aan de roze wolk kwam abrupt een einde toen haar ouders haar blauw en slap in haar wiegje aantroffen. Zij werd succesvol gereanimeerd door de ambulancediensten. Na aankomst in het ziekenhuis werd bij haar een kritische aangeboren hartafwijking geconstateerd. Deze hartafwijking is goed te opereren, maar ze was er erg slecht aan toe. Door het zuurstofgebrek dat zij had gehad, waren haar hersenen zo erg beschadigd geraakt, dat het voortzetten van de behandeling niet zinvol werd geacht. De behandeling werd gestaakt en Veronica overleed in het bijzijn van haar ouders. Als haar hartafwijking in een vroeger stadium was ontdekt en er geen langdurig zuurstofgebrek had plaats gevonden, zou Veronica nu nog leven. Met jouw geld kunnen we baby’s screenen op deze kritische aangeboren hartafwijkingen en zo kunnen elk jaar 35 baby’s een grotere kans hebben om te overleven.

Doneer nu

 

Voor verloskundigen

Stichting Hartekind heeft gefaseerd een saturatiemeter beschikbaar gesteld aan alle eerstelijns verloskundigen in Nederland. Alle 800 gratis saturatiemeters zijn momenteel uitgegeven. Met de saturatiemeters kunnen verloskundigen volgens dit protocol (dat in samenwerking met artsen uit het LUMC is ontwikkeld) baby’s screenen. Heb jij interesse in saturatiemeters voor jouw praktijk en wil je op de reservelijst voor een gratis saturatiemeter? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en stuur deze per email naar saturatie@hartekind.nl. Opsturen per post kan naar Stichting Hartekind o.v.v. Aanvraag saturatiemeter, Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen. Wanneer er nieuwe fondsen beschikbaar komen, word je geinformeerd en ontvang je een saturatiemeter. 

     Aanvraagformulier          

Extra aanvraagformulier


Voor verloskundigen die al werken met de saturatiemeting zijn verschillende documenten hier te downloaden:

                     Protocol                      

            Folder voor ouders            

          Flowchart screening            

   Flowchart positieve screening  

              Literatuurstudie               


Heb je vragen als verloskundige? Mail dan gerust naar saturatie@hartekind.nl of bel met 085-8772218.

 

Gratis trainingssessie 

Om je goed op weg te helpen met jouw saturatiemeter, wordt er een online trainingssessie georganiseerd. Tijdens de trainingssessie kan je medisch inhoudelijke vragen stellen en ontvang je praktische informatie over het project saturatiemeting bij pasgeborenen. 

De trainingssessie vindt plaats op 15 mei 2023 van 19:30 - 20:30 uur via Zoom. Deelname is gratis.

Aanmelden


Als je jezelf hebt ingeschreven, ontvang je op de dag van de trainingssessie ’s ochtends een link voor deelname. Stuur deze link niet door naar anderen, maar laat iedere verloskundige zich zelf aanmelden om deel te nemen. Wanneer het maximum aantal van 100 deelnemers is bereikt, is de sessie namelijk ‘vol’. Graag monitoren we hoeveel deelnemers zich aanmelden per sessie.

Mocht je jouw link niet hebben ontvangen op de dag zelf? Controleer dan ook je spam box.

 

Enthousiaste reacties

Verloskundigen zijn enthousiast over het gebruik van de saturatiemeters. Verloskundigen Cindy de Groot en Lana Gras - de Langen: "De saturatiemeters zijn kleine, handzame, maar nuttige apparaten die gemakkelijk in de verlostas mee te nemen zijn. Zowel voor het meten van de saturaties na de geboorte a;s op dag 2/3 is het goed werkbaar. Ook bij een matige of slechte start na een thuisbevalling is het een aanwinst". 
 

'Het meten van het saturatiegehalte bij de neonaat is een laagdrempelige handeling met groot resultaat. Het heeft ons, in de eerstelijns setting, al meerdere malen meer handvatten gegeven in het beoordelen van de conditie van een kind'.

- Cindy de Groot (verloskundige) 


Grote donatie

Stichting Hartekind heeft een grote donatie ontvangen van het Stichting Edwin Bouw Fonds om een belangrijk deel van de verloskundigen in Nederland te voorzien van een saturatiemeter. Heel hartelijk dank aan het Stichting Edwin Bouw Fonds voor deze prachtige donatie en kickstart om alle verloskundigen in Nederland een saturatiemeter te kunnen overhandigen en zo jaarlijks 35 kinderlevens te redden.