Het verhaal van Shannen, geboren met Coarctatio aortae

Het verhaal van James, geboren met cathecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT)

 

Het verhaal van Kay, geboren met hypoplastisch linkerhartsyndroom